نسخه شماره 4136 - 1395/06/25 -

 اجراي طرح آمايش آموزش عالي در سراسر کشور 

معاون آموزشي وزارت‌علوم گفت: طرح آمايش آموزش عالي با هدف ارتقاي سطح دانشگاه‌ها و مأموريت‌گرايي آنها تا پايان سال انجام مي‌شود. شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم صبح ديروز در مراسم جشن آغاز سال تحصيلي و رو‌نمايي از طرح اجراي عضو هيئت علمي فني با اشاره به داشتن گواهي براي اجراي انجام کارهاي فني و صنعتي اظهار داشت: جايگاه آموزش‌هاي مهارتي در زندگي‌هاي ما نهادينه نشده و دانشگاه فني و حرفه‌اي در مسير مأموريت براي خود مي‌تواند به پيشرفت‌هاي قابل توجهي برسد. وي بيان کرد: ايران به واسطه دارا بودن دانشگاه‌هاي مهارتي در سازمان OIC به عنوان کانون اين سازمان به ثبت رسيده و قرار است در اجلاس سران پيش‌نويس اين موضوع به تصميم نهايي برسد و ما در جريان اين اجلاس به اهميت پتانسيل‌هاي فراوان کشورمان پي مي‌بريم. معاون آموزشي وزارت علوم با بيان اينکه طرح آمايش‌ آموزش عالي اجرا مي‌شود افزود: اين طرح از ارديبهشت‌ ماه سال 94 در حال بازنگري بود که پس از 11 ماه جلسات فشرده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اسفند ماه سال گذشته به تصويب رسيد. شريعتي نياسر ادامه داد: يکي از ويژگي‌هاي طرح آمايش آموزش عالي تقسيم کشور به 10 منطقه استقلال مراکز دانشگاهي و مأموريت‌گرايي دانشگاه‌هاي سراسر کشور خصوصا مهارت‌محوري است. وي اظهار داشت: اگر هر دانشگاهي در حوزه خودش فعاليت کند به پيشرفت مي‌رسد همچنين اگر هر مرکز آموزش عالي بر اساس نياز سازمان شکل گرفته هيچ دليلي ندارد مرکزي براي کل جامعه فعاليت کند. وي يادآور شد: در کشور بيش از 2 هزار و 800 مرکز آموزش عالي وجود داشته که از نظر تعداد دانشگاه‌ها رتبه دوم را دارا هستيم. معاون آموزشي وزير علوم با بيان اينکه گروه انساني سرمايه اصلي کشور است تصريح کرد: تعامل دانشگاه فني و حرفه‌اي و علمي کاربردي راه‌حلي مناسب براي تقويت مأموريت‌هاي کشور بوده و جامعه علمي که افراد جوان را آموزش‌هاي مهارتي مي‌دهند نيازمند قانون خاص خود هستند. شريعتي نياسر تأکيد کرد: آيين‌نامه ارتقاي دانشگاه به ويژه ارتقاي فني و حرفه‌اي که دانشگاه مهارتي بوده بايد تدوين شود و اين دانشگاه با توجه به مأموريت خود در مقاطع مختلف تحصيلي ورود پيدا مي‌کند. وي ادامه داد: با داشتن مقطع کارشناسي پيوسته و دانشگاه فني و حرفه‌اي هيچ مشکلي وجود ندارد و مسئله مهمي بوده که اين دانشگاه بايد در حوزه‌هاي مرتبط دانشجو جذب کند اما اميدواريم با ايجاد نظام يکپارچه آموزش مهارتي در دانشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير مراکز آموزش عالي فرهنگ‌سازي را در سطح جامعه ترويج دهيم. شريعتي نياسر ادامه داد: يکي از اقداماتي که سبب شده کشورها به پيشرفت برسند وجود افراد با مدرک تکنسين فني بوده و اين مسئله مي‌تواند کمک بزرگي به ارتقاي سطح مهارت در کشور باشد. وي بيان کرد: آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي سبب رشد کار‌آفريني در کشور شده و توجه ويژه به اين دوره‌ها سبب پيشرفت کشور مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان