نسخه شماره 4120 - 1395/06/06 -

 طنز 
نويسنده : محمد حسين روانبخش

نفتکش‌هايي که به دکل نفتي پيوستند !

خبرگزاري‌ها خبر دادند که در دوره احمدي‌نژاد نه تنها دکل نفتي گم شده‌؛ بلکه دو نفتکش ايران هم گم شده است!

در دوره محمود و رفيقان وفادار

با آن همه قول و نظر و وعده بسيار

با شخص بقايي و رحيمي گرانبار

با کاسبي بابک زنجاني پر کار !

در دوره‌، ناميدن مردم به خس و خار

با کاپشن ساده‌تر از هر کت و شلوار

تنها نه دکل گم شد و از آن خبري نيست

شد غيب دو تا نفتکش‌، از آن اثري نيست!

***

گفتند که ما تشنه خدمت به جهانيم !

بي‌منت و پاداش‌، پي خلق دوانيم !

در پاکي و پيراستگي‌، آب روانيم !

مانند عقابيم که دائم نگرانيم

چون دشمن کم‌کاري و تقصير و زيانيم

ما‌، نفت سر سفره مردم برسانيم

ديديم ولي عاقبت آن را ثمري نيست !

شد غيب دو تا نفتکش‌، از آن اثري نيست!

***

چون نفت گران بود‌، فقط پول شمردند

هر پول که ديدند ز صندوق ستردند !

هر وعده که دادند‌، به تاريخ سپردند

گويي که به همراهي چاوز‌، همه مردند !

در ظاهر اگر هيچ کجا‌، هيچ نخوردند

پرونده شده آنچه که برداشته‌، بردند !

بالاتر و بهترتر از اين‌ها هنري نيست

شد غيب دو تا نفتکش‌، از آن اثري نيست!

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان