نسخه شماره 4104 - 1395/05/18 -

 گمانه‌زني درباره امپراتور ژاپن 

مردم ژاپن قرار است روز دوشنبه شاهد يک پيام ويدئويي نادر از امپراتوري سالخورده خود باشند. اين پيام در پي گزارش‌هايي مبني بر احتمال کناره‌گيري‌ او از اين مقام کاملا نمادين و تشريفاتي، منتشر مي‌شود. به گزارش آسوشتيدپرس، آکيهيتو، امپراتور ژاپن در پيامي از پيش ضبط شده قرار است درباره وظايفش به عنوان يک امپراتور نمادين صحبت کند.با اين حال وي قرار نيست درباره کناره‌گيري خود از قدرت مطلبي را عنوان کند چون در صورت اين کار بايد به بيان مطالبي درباره امور سياسي و قانوني بپردازد که بر طبق قانون اساسي منع شده است. آکيهيتو هنوز کار مي‌کند اما معاونانش برخي از وظايف و کارها را به ناروهيتو، وليعهد وي تفويض کرده‌اند؛ ناروهيتو، پسر ارشد امپراتور ژاپن و احتمالا جانشين وي است. امپراتور ژاپن به مقام‌هاي کاخ و خانواده خود گفته که با تعيين جانشين يا کاهش مسئوليت‌هايش به دنبال کناره گيري نيست و دو پسرش نيز اين مساله را پذيرفت‌اند. البته از زمان بستري شدنش در سال 2011 به خاطر برونشيت و عمل باز قلب در سال 2012 مساله کناره‌گيري وي به آرامي مطرح شده است.

البته مقام‌هاي کاخ امپراتوري اين گزارش را درباره کناره‌گيري امپراتور رد کرده‌اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان