نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 پيشنهاد 
نويسنده : جواد لگزيان

حيراني

«هركس اينجا عاشق بشود سنگ مي‌شود.» داستاني از عاشقيت و دلدادگي. اما چرا او سنگ نشده؟ دختر در پاسخش گفت چون خود ديو سياه عاشق اوست و سنگش نكرده. جوان پرسيد چرا نگريختي؟ دختر گفت چون پابند اين‌جاست و جوان بيشتر از پيش عاشقش شد و گفت چه بايد بكنم اي عشق؟ دختر به حسرت از گل سرخي گفت در دل غاري كه با بوييدنش طلسم‌شان مي‌شكند. جوان عزمش را جزم كرد و دختر پاي چشمة نور به انتظار ماند. جوان از بادستان و خارستان و مارستان و تشنستان گذشت و به غار ديو سياه رسيد و با او جنگيد كه ما تنها صداش را شنيديم. صداي غرش آسمان و جرقه‌هاي نوري كه چشم را آزار مي‌داد. ناگاه نعره‌هاي ديو با فرياد دلخراشش خاموش شد و چشمان نگران دختر برفي كه به انتظار نشسته بود به وحشت باز شد. سكوت و سياهي همه جا را گرفت. كم كمَك از دل تاريكي صحنه نور سرخي سوسو زد. تكثير شد، آينه پشت آينه، شد جو باريكه‌اي سرخ و كوچك، رسيد به پاي چشمة نور و آن هم سرخ شد. آنگاه...

محمد علي سجادي نويسنده و كارگردان سينماي ايران اين بار داستاني را نقل مي‌كند كه حيراني ناميده‌اش. حيراني از سرنوشت و تقدير در دل طوفان حوادث روزگار... . داستان حيراني سال‌ها در انتظار انتشار باقي ماند تا در ارديبهشتي از انتظار به شكوفه بنشيند. سجادي پيش از اين در سال 1389 رمان «با نوشته كشتن» را منتشر كرده بود.

رمان حيراني اثر« محمدعلي سجادي» را انتشارات ققنوس در 512 صفحه و با قيمت 320000ريال منتشر کرده است.

زندگي‌ام همه چيز من است

امروز همه فرهيختگان و روشنفكران «كريستف كيشلوفسكي» كارگردان شهير لهستاني را مي‌شناسند. فيلم‌هاي او در بزرگ‌ترين جشنواره‌هاي بين‌المللي دنيا از كن گرفته تا ونيز، برلين و شيكاگو، استراسبورگ، نيويورك، هنگ كنگ و سائوپائولو جايزه گرفته‌اند. موضوعاتي كه كيشلوفسكي براي تماشاچي بازگو و مسائلي كه مطرح مي‌كند، ساده و بنيادي‌اند به طوري كه هر‌كس به روش خودش با اين مسائل كنار مي‌آيد، اما كيشلوفسكي در فيلم‌هايش جاهاي دردناك اين موضوع‌ها را مانند جراحان مي‌شكافد و با جرات تمام به عمق‌شان فرومي‌رود. اعماقي كه شايد در نظر برخي رسيدن تا آنجا دور از ذهن، «خارج از دسترس» يا كاملاً غير ممكن باشد. اين كار كيشلوفسكي نشان مي‌دهد كه خودش سخت درگير اين موضوعات بوده و فقط به لمس كردن آنها كفايت نمي‌كرده، به عبارت ديگر او از كنار مسائل حياتي ساده نمي‌گذشت. كتاب حاضر در برگيرندة گفت‌وگوها و صحبت‌هاي شخصي كيشلوفسكي است كه از منابع متفرق گردآوري شده‌اند، از برنامه‌هاي تلويزيوني ضبط شده تا نوشته‌هاي دوستان و همكاران اين كارگردان كه دربارة كار و روابط‌شان با او حرف زده بودند و در مجله‌ها و كتاب‌هاي مختلف به چاپ رسيده‌اند. شايد مخاطبان اين كارگردان در ايران يكي از فيلم‌هاي مجموعة سه رنگ (آبي، قرمز، سفيد) يا «زندگي دوگانه ورونيكا» را ديده باشند، اين فيلم‌ها توانسته‌اند نظر مخاطباني از طبقات و گروه‌هاي مختلف اجتماعي را به خود جلب كنند. کتاب « زندگي‌ام همه چيز من است: مجموعه گفت‌وگوها با كيشلوفسكي»با ترجمه آنا مارچينولسكا در 144 صفحه را انتشارات ققنوس منتشر کرده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان