نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 دانستني‌ها 

کودکان در سر و صدا

دير زبان باز مي‌کنند

محققان دانشگاه ويسکانسين دريافتند کودکان در خانه‌هاي پر سر و صدا نظير صداي تلويزيون، راديو و يا افراد زياد، ممکن است در يادگيري لغات جديد دچار مشکل شوند.

به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه خبري ديلي‌ميل، طي اين پژوهش توانايي 106 کودک 22 تا 30 ماهه براي يادگيري لغات جديد مورد بررسي قرار گرفت. محققان دريافتند زماني که فضاي اطراف کودکان ساکت باشد، لغات بيشتري در مقايسه با زماني که صداهاي پيش‌زمينه زيادي وجود دارد ياد مي‌گيرند. يادگيري لغات مهارت بسيار مهمي‌ در توانايي تحصيلي کودک تلقي مي‌شود. شنيدن لغات جديد در يک گفت‌وگوي واضح و صريح و بدون وجود صداهاي پس زمينه مي‌تواند کودک را در به خاطر سپردن سريع آن لغت ياري دهد و اين در حالي است که در زمان وجود صداهاي پس‌زمينه، توجه کودک به سمت صداهاي اطراف جلب مي‌شود.

اين پژوهش در مجله « Child Development » منتشر شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان