نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 نصب بيست و يکمين سکوي گازي پارس جنوبي  

مجري طرح توسعه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي گفت: براي تسريع در بهره‌برداري به موقع از منابع گازي ميدان مشترک پارس جنوبي، عمليات نصب سکوي فاز 21 توسط متخصصان داخلي کشورمان در موقعيت چاه‌هاي اين فاز با موفقيت به انجام رسيد. روابط عمومي‌شرکت نفت و گاز پارس به نقل از عليرضا عبادي افزود: عمليات ساخت اين سازه دريايي 2هزارو 700 تني در يارد خرمشهر به پايان رسيد و هفته گذشته به موقعيت نصب آن درخليج فارس انتقال يافت اما به دليل شرايط نامساعد آب و هوايي نصب آن روز گذشته انجام شد.وي اضافه کرد: اين سکوي فرايندي که با هدف برداشت گاز از ذخاير مخزني اين حوزه به ميزان يک ميليارد فوت مکعب طراحي شده است توسط جرثقيل پنج هزار تني دريايي فوق مدرن ايراني نصب شده است.عبادي ادامه داد: تمامي‌عمليات مربوط به ساخت، بارگيري، حمل و نصب اين سازه عظيم دريايي فاز 21 پارس جنوبي با تکيه بر تخصص و دانش نيروهاي داخلي صورت گرفته که اين دستاورد نسبت به ادوار نخست توسعه طرح‌هاي پارس جنوبي نمونه اي از ايجاد توانمندي و قابليت‌هاي فني و اجرايي در صنعت نفت کشور است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان