نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 برخورد با فروشندگان پوشاک ناهنجار 

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک ناهنجار و نامناسب با توجه به افزايش هجمه‌ها خبر داد.

ابوالقاسم شيرازي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد فروش برخي پوشاک که از نظر ظاهري با ايراد همراه است، بيان کرد: اين اتفاق بسيار اندک است اما به دليل اينکه ناهنجاري است در سطح وسيع‌تري به چشم مي‌آيد و در اين خصوص نيز برنامه‌هايي در نظر گرفته شده و تصميمات اجرايي نيز اتخاذ شده است.

وي ادامه داد: در برهه زماني حاضر هجمه ناهنجاري به اوج خود رسيده است؛ بنابراين ابتدا با اطلاع‌رساني و هشدار اين مسئله را مد نظر قرار مي‌دهيم و پس از آن از طريق معاونت نظارت بر اماکن با برخي از واحدهايي که عامل عرضه هستند، برخورد مي‌شود. رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک در مورد برخي از عاملان عرضه پوشاک ناهنجار، خاطرنشان کرد: برخي از عاملان عرضه از نظر مالي مشکلاتي دارند يا جوان‌هايي هستند که مغازه‌هايي را با قيمت بالا اجاره کرده و در مورد قيمت‌هاي بالاي واحدهاي تجاري موجود در بازار هم نظارتي وجود ندارد و اين افراد مجبورند به منظور درآمدزايي و پرداخت اجاره‌هاي خود و نيز پرداخت ماليات‌هاي بي حساب و کتاب به سمت فروش لباس‌هايي بروند که برخي از مردم نسبت به خريد آن اقدام مي‌کنند.

شيرازي افزود: با اين حال مسئله مذکور دليل موجهي نيست و ما با واحدهاي عرضه کننده پوشاک ناهنجار برخورد مي‌کنيم. پس از انجام تمام برنامه‌هاي ايجابي، پوشاک عرضه شده با دستور مقام قضايي جمع‌آوري مي‌شود و برخوردهاي لازم صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين، متخلفان به مقامات قضايي معرفي خواهند شد.

وي با تاکيد بر اينکه تا زمان تغيير رويکرد تقاضا در زمينه خريد پوشاک ناهنجار شاهد تحول اساسي در اين زمينه نيستيم، بيان کرد: اگر رويکرد تقاضا تغيير نکند، عرضه پوشاک ناهنجار به واحدهاي زيرزميني و شوهاي پوشاک مي‌رود و با قيمت بيشتر به دست متقاضيان مي‌رسد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان