نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 رئيس اتحاديه تاکسيراني:
 اخذ کرايه کولر قانوني نيست 

رئيس اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور با تاکيد بر اينکه اخذ کرايه کولر توسط تاکسي‌ها قانوني نيست، از همه رانندگان تاکسي درخواست کرد که ضمن استفاده از سيستم خنک کننده، رعايت حال مسافران را بکنند.

مسعود طبيبي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: اگر چه رانندگان تاکسي بابت روشن کردن کولر خودروي خود مجبور هستند بنزين بيشتري مصرف کنند، اما به منظور فراهم کردن تسهيلات رفاهي براي شهروندان نبايد کرايه بيشتري را از آنها اخذ کنند. قطعا اتحاديه تاکسيراني نيز ضمن درخواست از رانندگان براي استفاده از کولر و عدم اخذ مبلغ بيشتر براي استفاده از کولر اين اطمينان را به رانندگان مي‌دهد که پيگير حقوق آنها نيز خواهد بود. وي افزود: اتحاديه تاکسيراني زماني که قرار است نرخ کرايه تاکسي‌ها مشخص شود، نقشي در تعيين کرايه‌ها نداشته و شوراهاي اسلامي‌شهرها کرايه‌ها را تعيين مي‌کنند. اعضاي شوراهاي اسلامي‌شهرها بر اساس درصدي مشخص ساليانه نرخ کرايه‌ها را تعيين مي‌کنند و توجه چنداني به معيشت رانندگان تاکسي ندارند.

وي با اشاره به اينکه مباني محاسبه نرخ کرايه‌ها در کشور مشکل دارند، افزود: اگر نرخ گذاري‌ها از مباني صحيح و کارشناسي انجام شود، بسياري از درگيري‌هاي ميان مسافران و راننده‌ها مرتفع مي‌شود. بايد مسائل جغرافيايي و... در نرخ‌گذاري‌ها لحاظ شود. رئيس اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور با تاکيد بر اينکه هر گونه افزايش کرايه تاکسي بابت روشن کردن کولر خودرو غير مجاز بوده و رانندگان حق دريافت اضافه کرايه را ندارند، افزود: بايد معيشت رانندگان مدنظر قرار گيرد. پيشنهاد ما اين است که کرايه‌ها تابستانه و زمستانه شده تا از اين بابت مشکلاتي نظير افزايش دريافت کرايه بابت روشن کردن کولر را شاهد نباشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان