نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 ازهردري‌خبري 

نگاه مثبت شوراي نگهبان به انتخابات الکترونيک

ايسنا: سخنگوي شوراي نگهبان با تأکيد بر اينکه نگاه شوراي نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونيک مثبت بوده است، گفت: شوراي نگهبان از انتخابات الکترونيک استقبال مي‌کند. عباسعلي کدخدايي، در رابطه با ارسال نامه‌اي از سوي وزارت کشور به شوراي نگهبان مبني بر کارشناسي انتخابات الکترونيک، گفت: نامه‌اي که از وزارت کشور به شوراي نگهبان ارسال شده، نامه تقاضاي برگزاري جلسات کارشناسي بين کارشناسان وزارت کشور و شوراي نگهبان در رابطه با بحث انتخابات الکترونيک است و چيز ديگري مطرح نکرده‌اند. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: اين کار هم اکنون در دستور کار معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان قرار گرفته است. اميدواريم اين جلسات هرچه زودتر برگزار شود و بتوانيم نتيجه نهايي را هم اعلام کنيم. کدخدايي در رابطه با نگاه شوراي نگهبان به انتخابات الکترونيک، اظهار کرد: نگاه شوراي نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونيک مثبت بوده است. آمادگي کامل هم در اين زمينه داشته است و دارد. شوراي نگهبان سال‌ها قبل از وزارت کشور، بحث الکترونيک را در تجميع آراء انجام داده است اما برگزاري انتخابات الکترونيک مستلزم پيش‌بيني زيرساخت‌ها، اصلاح قوانين و مقدمات ديگري است که متأسفانه اينها در گذشته محقق نشده بود. وي با بيان اينکه شوراي نگهبان از انتخابات الکترونيک استقبال مي‌کند. افزود: اميدواريم که هرچه زودتر اين امکانات و اقدامات اوليه آماده شود، قوانين اصلاح و زيرساخت‌ها فراهم شود و بتوانيم هرچه زودتر انتخابات الکترونيک را داشته باشيم.

بررسي پرونده‌هاي مسکوت در کميسيون اصل نود

برنا: نماينده مردم رباط‌کريم در مجلس گفت: امروز درحال کامل شدن ساختار کميسيون اصل90 با انتساب رييس،دبير و ديگر اعضاي آن هستيم و پس از شکل‌گيري کامل ساختار کميسيون مربوطه، قطعا پرونده‌هاي مسکوت مانده نيز مورد برررسي قرار خواهند گرفت. حسن نوروزي نماينده مردم رباط‌کريم در مجلس شوراي اسلامي درباره تعدد موسسه‌هاي مالي و اعتباري و غيرقانوني بودن آنها گفت: در بين نهادهاي رسيدگي دو عنصراصلي تقنين و نظارت وجود دارد. امروز ما به دنبال اصل نظارت و تحقق صحيح آن هستيم. ما وظيفه داريم براي امنيت بخشي به کشور به صورت شرعي و قانوني، مسائلي را که در قانون به طور مشخص از حق مردم سخن گفته شده را مورد حمايت خود قرار خواهيم داد. وي با اشاره به مغفول ماندن تعدادي از پرونده‌ها از دوره قبل مجلس در کميسيون اصل90 ادامه داد: درآن دوره سرانجام کميسيون اصل 90مشخص نبود. امروز درحال کامل شدن ساختار کميسيون اصل90 با انتساب رييس،دبير و ديگر اعضاي آن هستيم و پس از شکل‌گيري کامل ساختار کميسيون مربوطه، قطعا پرونده‌هاي مسکوت مانده نيز مورد برررسي قرار خواهند گرفت. نماينده مردم رباط کريم به پيشينه بحث موسسات مالي و اعتباري در مجلس تاکيد و اظهار کرد: من از دوره مجلس هشتم معتقد بودم، رشد موسسات مالي و اعتباري خارج از بانک مرکزي، حتي با داشتن مجوز مي‌تواند از دلايل عمده رشد تورم و ايجاد تنش در اقتصاد کلان کشور باشد. رشد موسسه‌هايي که تنها به سودآوري بيشتر مي‌انديشند و همان موسسه‌هاي نزول‌خواري هستند که در کنار اسم اسلام و زيرپرچم ائمه رشد و توانسته اند اعتماد عده‌اي را جلب کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان