نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 گفت‌وگوي «مردم‌سالاري» با نعمت احمدي درباره دادگاه عاملان حمله به سفارت عربستان:
 متهمان فعلي آزاد شوند؛ آمران را مجازات کنيد 

گروه سياسي- اميد کاجيان: يکي از سريعترين و در عين حال بي‌سابقه‌ترين پرونده‌هاي امنيتي رسيدگي شد. اما با کمي تفاوت. تفاوتي مثل اينکه اين دادگاه در مجتمع قضايي کارکنان دولت، برگزار واز سويي پاي دادگاه ويژه روحانيت هم به اين قضيه بازشد. اين پرونده چيزي نبود جز پرونده حمله به سفارت عربستان. حمله‌اي که نه فيلم‌هايش از صحنه تاريخ پاک مي‌شود و نه وصف اتفاقات بعد از آن از ذهن ما.

با تمامي اين احوال بسياري برگزاري چنين دادگاهي را بيانگر اثبات فضاي قانونمدارکشورمان به جامعه بين‌الملل، تلقي کردند. از سويي عده‌اي نيز خوش بينانه، برگزاري اين دادگاه را ابزاري براي بازدارندگي تکرار اتفاقات مشابه تعبير مي‌کنند. از همين روي تمام نگاه‌ها به 21 متهمي است که در حمله به سفارت عربستان نقش داشتند و در اين چند روز دادگاه، حرف‌هايشان را زدند و از خود دفاع کردند.

از ظواهر امر هم پيداست که متهمان اکثرا آدمهاي مذهبي، ساده و البته جوان هستند که اسير يک جو زودگذر شده‌اند تا حدي که ممکن است در محاکمه اين افراد تخفيف قائل شوند. هفته گذشته نوبخت سخنگوي دولت نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد، و نسبت به تخفيف مجازات اين متعرضان گفته اين اتفاقات به منافع ملي لطمه وارد کرد و بخشي از وقت کشور را گرفت بنابراين همه کساني که مسبب چنين خسارتي در کشور شده‌اند در مقابل قانون و پيشگاه خداوند مسئول هستندو بايد به سزاي اعمالشان برسند. صحبت‌هايي که بيانگر عدم روي خوش نوبخت نسبت به تخفيف مجازات متهمان فعلي است. از همين رو با نعمت احمدي حقوقدان وکيل دادگستري پيرامون اين پرونده به گفت‌وگو نشستيم. نعمت احمدي در گفت‌وگو با مردم‌سالاري مي‌گويد متهمان فعلي بايد آزاد شوند تا آمران حادثه مجازات شوند:

آقاي احمدي اين روزها صحبتي كه درباره محاكمه متهمين پرونده حمله به سفارت عربستان مي‌شود، صحبت تخفيف در مجازات آنهاست.اساسا آيا در چنين پرونده‌اي دليل كافي براي تخفيف در مجازات وجود دارد؟

من اين محاكمه را، محاكمه متهمين و متخلفين اصلي نمي‌دانم، بلكه اين عده عواملي هستند كه به قول خودشان فريب خوردند و اگر هم محكوم شوند در حقيقت كساني محكوم شدند كه در زمان حمله به سفارت به خيال خودشان فكر مي‌كردند كار درستي را انجام مي‌دهند. ما بايد در اين پرونده به دنبال آمران و فرماندهان عمليات باشيم. به هر حال آمران حمله به سفارت بودند كه بزرگترين لطمه را به جايگاه بين‌المللي ما زدند. اما آن افرادي كه در جلوي دوربين‌هاي موبايل بودند، شعار مي‌دادند و آتش مي‌زدند، آدم‌هايي نيستند كه دستور دهنده اصلي اين حملات بر سفارت عربستان باشند. به معناي واقعي اين افراد عده‌اي فريب خورده هستند كه بايد كمكشان كرد.اگر قصد برخورد است بايد اتاق فكر اين عوامل را يافت. ولي مامور كه مامور است!

پس، از گفته‌هايتان پيداست كه شما با تخفيف مجازات متهمان دادگاه فعلي عوامل حمله به سفارت، موافق هستيد؟

من اصلا اين‌ها را مجرم واقعي نمي‌دانم. بايد تمام تصميم گيرندگان واقعي را پيدا کرد. از طريق اين افراد مي‌توان به اطلاعات زيادي دست يافت وشاخه‌هاي اصلي را پيدا كرد. به هر حال حمله به سفارت عربستان مورد انتقاد همه از مقام معظم رهبري تا وزارت امورخارجه قرار گفته است. عربستان اگر ميليارد‌ها دلار در سطح بين‌الملل هزينه مي‌كرد قادر نبود به چنين دستاوردي براي خودش برسد! آنها وقتي شيخ نمر را اعدام كردند، تمام دنيا عليه شان موضع گرفت. ديديم که وي به يکباره کشور ما به عنوان متهم قلمداد شد و عربستاني كه خودش مجرم بود، در مقام طلبكار قرار گرفت. از ديد من كساني که چنين حمله اي را طرح ريزي کردند غم وطن نداشتند.

آقاي نوبخت، نسبت به بحث تخفيف مجازات متهمان دادگاه فعلي حمله كنندگان به سفارت عربستان، از خود واكنش نشان داده و با بيان اينكه حمله به سفارت، خسارات سنگيني به ايران زده،خواستار مجازات اين افراد شده‌اند؛ يعني شما مي‌گوييد كه سخنگوي دولت هم عليرغم اينكه مي‌داند متهمان اصلي،افراد فعلي نيستند چنين اظهارنظري مي‌كند؟ و خواهان مجازات همين متهمان شده است؟

من با نظر آقاي نوبخت مخالف هستم ! اگر جاي آقاي نوبخت بودم، به عنوان سخنگوي دولت اعلام مي‌كردم كه اصلا بايد اين افراد را آزاد كنيد! چرا كه اين افراد در پوسته بيروني قرار دارند و به نوعي تاكيد روي آنها آدرس غلط دادن است. از نظر من اين عده متهم نيستند بلكه مامورين معذوري هستند كه چه بسا با صداقتشان در روز حمله به سفارت، فكر مي‌كردند كه كار درستي انجام مي‌دهند، اما آن كساني كه نشستند و اين حمله را طراحي كردند و دقيقا در مقطعي توانستند عربستان ظالم و آدمكش را در جايگاه مظلومي كه در خانه اش مورد تجاوز قرار گرفته !قراردهند، بايد محاكمه شوند. اتفاقا من برخلاف آقاي نوبخت معتقدم كه بايد به سراغ مغزهاي متفكر اين جريان رفت. حتي آن يك «نفري» هم كه در بين متهمان فعلي، ليدر باقي افراد قلمداد مي‌شود، به نظر مي‌آيد به اراده خود نمي‌توانسته كاري انجام دهد.

آخر مگر مي‌شود در مملكتي كه «ريگي» را از آسمان پايين مي‌كشند، يا منافقين را با آن سازمان‌هاي سري‌اشان معدوم مي‌كنند، خيلي راحت در بعد از ظهر مشهد و سپس شهر تهران به سفارت يک کشور حمله ببرند؟

شما اگر فيلم اين حمله‌ها را ببينيد تصور مي‌كنيد كه انگار اين عده براي تفريح آمده اند و با خيال راحت چنين در و پنجره سفارت را مي‌شکنند.

اگر بنا باشد كه بگوييم چون اين عده متهم اصلي نيستند پس بي گناهند و بايد آزاد شوند يا تخفيف مجازات بگيرند،مطمئنا فشارهاي بين‌المللي عليه دولت و كشور افزايش پيدا مي‌كند؟

دولت براي يكبار هم كه شده، به جاي محافظه کاري، احساس مسئوليت كند و بگويد كه اين افراد، عاملين اصلي نيستند وبايد افراد پشت پرده را معرفي كرد. بزرگ كردن اتهام متهمان فعلي، گول زدن خودمان است! بنابراين من با تخفيف محاكمه اين افراد يا حتي آزادي شان موافقم. ما اگر لايه‌هاي اصلي اين پرونده را دستگير مي‌كرديم ديگر نيازي به متهمان فعلي نداشتيم.

اگر روزي آن متهمان اصلي كه شما مي‌گوييد دادگاهي شدند به نظرتان در قبال آنها نيز مي‌توان تخفيف در مجازات قائل شد؟

آنها را بايد به اشد مجازات برسانند. چون اين عده اتاق فكري در حد براندازي دولت راه انداختند،شما بياييد قبل از حمله به سفارت عربستان، ارزش دلار، قيمت نفت و جايگاه ايران در سطح منطقه را با بعد از حمله به سفارت عربستان مقايسه كنيد! ببينيد كه جاي كشورمان تا چه ميزان بعد از اين حادثه تنزل پيدا كرد، برنامه‌هاي اقتصادي كه بعد از توافق هسته اي قرار بود آغاز شود تا چه ميزان تحت الشعاع قرار گرفت! كساني كه عمدا به منافع ملي حمله مي‌كنند مطمئنا بايد شديدا مجازات شوند.

فکر نمي‌کنيد، اگر افرادي كه از روي خشم به سفارت عربستان حمله كردند( به اين بهانه كه آنها تنها در جو يك جريان قرار گرفته و يا دستورات را اجرا كرده اند) را مورد عفو قرار داد يا در مجازاتشان تخفيف قائل شد، به معناي توجيه عمل اين عده است؟ از كجا معلوم هر كسي به همين بهانه در آينده دست به اقدامات مشابهي نزند؟

شما معادله را يك مجهولي فرض مي‌كنيد در حالي كه معادله دو مجهولي است كه يك آمر و يك مامور داريم.

در حال حاضر سوال من، مشخصا ماموران حمله است. آمرين بحثشان جداست.به نظر مي‌آيد که نبايد عمل ماموران حمله به سفارت را به همين راحتي توجيه كرد و از گناه مبري دانست.

مامور، فراوان است! بخصوص در جامعه اي كه درصد اشتغال جوانان پايين است و يا شرايط اجتماعي نامطلوب وجود دارد. از قديم گفته اند مامور المعذور! گرفتن و بازداشت ماموران حمله به سفارت يک بحث است و برخورد با اتاق فكرها يک بحث ديگر.

يعني شما معتقديد اين ماموران هيچ گناهي ندارند؟!

آنها صرفا چيزي را كه بهشان گفته شده انجام دادند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان