نسخه شماره 4064 - 1395/03/29 -

 کاهش قيمت نفت تا بشکه اي 48 دلار  

قيمت نفت تحت تاثير عواملي مانند افزايش ارزش دلار و نگراني از پيش‌بيني‌هاي مربوط به رشد اقتصادي، روندي نزولي يافته به گونه‌اي که قيمت نفت برنت با 41/1 درصد کاهش به بشکه‌اي 48 دلار و 28 سنت رسيد.قيمت نفت در بازارهاي جهاني به علت رشد ارزش دلار، بدبيني به وضعيت اقتصادي کشورهاي آسيايي و احتمال افزايش عرضه نفت توسط توليدکنندگان، روندي نزولي در پيش گرفته است. بر‌اساس گزارش پايگاه خبري اينوستينگ(Investing) قيمت نفت‌، روز پنجشنبه با 69 سنت افت (معادل 1.41 درصد) به بشکه اي 48 دلار و 28 سنت کاهش يافت.قيمت نفت برنت که در هشتم ژوئن ( 19 خردادماه) بيشترين ميزان افزايش قيمت در هفته‌هاي پيش‌از آن را ثبت کرده و بشکه اي 52 دلار و 51 سنت به فروش رفته بود، به يکباره تغيير مسير داده و افت کرده است. قيمت نفت آمريکا نيز در اينروز بشکه اي 64 سنت کاهش يافته و به بشکه اي 47 دلار و 37 رسيد.احتمال از سرگيري توليد نفت‌هاي گران قيمت، پس از عبور نفت از مرز بشکه اي 50 دلار نيز درکاهش قيمت نفت تاثير گذار بوده است. همچنين به گزارش پايگاه اينترنتي دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، قيمت سبد نفتي اين سازمان نيز با يک دلار و 33 سنت کاهش، به 44 دلار و 3 سنت براي هر بشکه رسيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان