نسخه شماره 4064 - 1395/03/29 -

 4/6 ميليون سالمند در ايران خدمات متنوع دريافت مي‌کنند 

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان اعلام کرد: در حال حاضر 6 ميليون و 400 هزار نفر در نظام جمهوري اسلامي ايران خدمات متنوعي دريافت مي‌کنند به گزارش ايسنا،‌ فريد براتي‌سده رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در نشست بررسي وضعيت سالمندي و الزامات سياستي در آسيا، با بيان اينکه بهزيستي به عنوان اصلي‌ترين نهاد رفاه اجتماعي در حوزه کودک و نوجوان، زنان و با تاکيد خاص بر موضوعات سالمندي ارائه خدمت مي‌کند، گفت: شوراي ملي سالمندان نيز براي کل سالمندان سياست‌گذاري کرده است.

در حال حاضر 6 ميليون و 400 هزار نفر خدمات متنوعي دريافت مي‌کنند، اين خدمات با محوريت توانمندسازي و تحقق سالمندي فعال با مشارکت خود سالمندان ارائه مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان