نسخه شماره 4064 - 1395/03/29 -

 سردار کمالي خبر داد:
  کاهش سنوات غيبت جريمه ريالي سربازي 
  تشديد دستگيري مشمولان غايب

تغيير در سنوات بهره‌مندي از جريمه ريالي سربازي، تسهيل شرايط بهره مندي از جريمه ريالي براي دانشجويان انصرافي، تشديد برخورد و دستگيري مشمولان غايب، تشريح نحوه استفاده سربازان فراري از جريمه ريالي سربازي و‌... از جمله مواردي است که جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح به تشريح آن پرداخته است.

سردار موسي کمالي در گفت‌و‌گو با ايسنا، درباره اجراي طرح جريمه ريالي مشمولان داراي بيش از هشت سال غيبت و بيشتر از آن اظهارکرد: ثبت‌نام اين افراد در سال جاري از يکم خرداد ماه سال 95 آغاز شده و در مرحله نخست به مدت 45 روز ادامه خواهد داشت که تا کنون بيش از 10 هزار نفر براي بهره مندي از آن ثبت نام کرده اند و البته با توجه به کند بودن سامانه برخي از دفاتر پليس +10 و توجيه نبودن آنان يکسري مسائل پيش آمده که در حال حاضر حل شده و روند ثبت نام با سرعت بيشتري ادامه خواهد داشت.

وي با تاکيد بر اينکه لازم است مشمولاني که قصد بهره‌مندي از اين موضوع را دارند هرچه سريع‌تر نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند، گفت: محاسبه ميزان جريمه نقدي به صورت ماهانه بوده و افرادي که با تأخير نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند، مبلغ بيشتري را بايد به عنوان جريمه پرداخت کنند.

کاهش يک ساله سنوات غيبت براي بهره‌مندي

از جريمه ريالي

جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به تغيير در سنوات غيبت براي بهره مندي از جريمه ريالي سربازي، اظهارکرد: قبلا گفته شده بود که براي بهره‌مندي از جريمه ريالي سربازي تنها مشمولاني که تا پايان سال 94 داراي هشت سال غيبت يا به عباراتي تا پايان سال 95 داراي 9 سال غيبت بودند مي‌توانند اقدام کنند اما در حال حاضر اين روند تغيير کرده و مشمولاني که تا پايان سال 95 حداقل هشت سال غيبت داشته باشند در زمره واجدان شرايط قرار خواهند گرفت. به عبارتي مي‌توان گفت که سنوات غيبت براي بهره‌مندي از جريمه ريالي سربازي يک سال کاهش يافته است.

اعلام شرايط نهايي پرداخت اقساطي وام

طي يکي دو هفته آينده

جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح همچنين با تاکيد بر اينکه شرايط نهايي پرداخت اقساطي وام طي يکي دو هفته آينده اعلام خواهد شد، گفت: در حال حاضر مذاکراتي با دو بانک انصار و قوامين براي پرداخت وام به متقاضيان جريمه ريالي انجام شده و درباره تعداد اقساط و شرايط ديگر آن طي يکي دو هفته آينده نظر و شرايط نهايي اعلام خواهد شد.

شرايط جديد براي دانشجويان انصرافي متقاضي جريمه ريالي

وي از اعمال شرايط جديد براي دانشجويان انصرافي متقاضي جريمه ريالي سربازي خبر داد و به ايسنا گفت: در مرحله قبلي گفته شده بود که تاريخ انصراف به عنوان معيار غيبت از سربازي لحاظ خواهد شد؛ اما در بازبيني که انجام داديم در حال حاضر تمامي‌دانشجوياني که تا تاريخ 31 شهريور ماه 93 انصراف خود از تحصيل را به ثبت رسانده باشند در صورتي که از تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيليشان تا پايان سال 95 هشت سال گذشته باشد مي‌توانند از اين جريمه ريالي سربازي بهره‌مند شوند.

به گفته کمالي، مدرک پيش دانشگاهي در اين قانون مد نظر نبوده و مدارک ديپلم، فوق ديپلم‌، ليسانس و فوق ليسانس معيار است.

دستگيري مشمولان غايب تشديد مي‌شود

جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح همچنين با اشاره به تشديد برخورد با مشمولان غايب اظهارکرد: سه روش برخورد با مشمولان غايب در دستور کار قرار گرفته است، نخست اجراي اجراي ماده 58 مکرر خدمت وظيفه عمومي‌است که بر‌اساس آن نيروي انتظامي‌موظف به شناسايي و دستگيري مشمولان فراري و اعزام آنان به خدمت سربازي است که از امسال نيز اين روند تشديد خواهد شد.

کمالي روش دوم را اعمال محدوديت‌هاي اجتماعي براي اين افراد برشمرد و گفت: در راستاي اجراي ماده 10 قانون وظيفه عمومي، در سال‌جاري محدوديت‌هاي قانوني همچون ممنوعيت دريافت وام و تسهيلات بانکي، استخدام، اخذ گواهينامه و تمديد آن و‌... براي سربازان فراري انجام خواهد شد.

دستگيري مشمولان غايب هنگام دريافت گواهينامه يا تمديد آن

وي درباره اينکه آيا تمديد گواهينامه هم جزو محدوديت‌ها محسوب مي‌شود يا خير؟ به ايسنا گفت: نه تنها تمديد گواهينامه جزو محدوديت‌ها نيست بلکه با مصوبه مجلس و ابلاغ دولت دريافت گواهينامه هم جزو محدوديت‌ها نيست اما اگر مشمولان غايب و فراري براي دريافت يا تمديد گواهينامه اقدام کنند اطلاعات آنان بررسي شده و دستگير مي‌شوند.

جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به محدوديت سوم مشمولان غايب اظهارکرد: در راستاي اجراي ماده 63 قانون مکرر خدمت وظيفه عمومي‌به کارگيري مشمولان غايب و فراري از خدمت وظيفه عمومي‌در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، توليدي‌ها و‌... ممنوع است و در صورت بکارگيري با متخلفان برخورد خواهد شد.

وي افزود: بر اين اساس در صورت شناسايي، صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها جريمه خواهد شد که جريمه اين افراد براي نخستن بار پرداخت هزينه خدمت يک سرباز که در حدود 5 ميليون تومان است خواهد بود و جريمه انجام شده براي بار دوم و بيشتر، پرداخت هزينه سه سرباز معادل 15 ميليون تومان خواهد بود که البته اين رقم به ازاي هر سرباز است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان