نسخه شماره 4039 - 1395/02/27 -

 معاون شهردار تهران در حكم معاون جديد امور مناطق سازمان ترافيك تبيين كرد:
 9 محور افزايش بهره‌وري شهرداري‌ تهران در برنامه‌هاي حمل و نقلي 

معاون شهردار تهران با صدور حكمي، ضمن بر شمردن 9 محور اجرايي در راستاي افزايش بهره وري و كارآمدي شهرداري‌هاي مناطق در برنامه‌هاي حمل‌و‌نقلي، دكتر وحيد نوروزي را به عنوان «مشاور معاونت و معاون جديد امور مناطق سازمان حمل‌و‌ نقل و ترافيك شهرداري تهران» منصوب كرد. مهندس سيد جعفر تشكري‌هاشمي‌در اين حكم، با اعلام اين كه «منطقه محوري» مبتني بر «مردم مداري» از رويكردهاي اصلي و بنيادين مديريت شهري است، كار جهادي بر اساس تدبير و عقلانيت از طريق ايجاد و برقراري ارتباط و تعامل منطقي بين صف و ستاد و تحكيم و تقويت ارتباطات و تعاملات في مابين مناطق بيست و دو گانه شهرداري تهران را مورد تأكيد قرار داد.

وي از شهرداري‌هاي مناطق بيست و دو گانه به عنوان بازوان پر توان اجرايي و عملياتي مديريت شهري در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي حوزه حمل و نقل و ترافيك نام برد و محقق ساختن هدف «آسمان آبي – زمين پاك» با محوريت «خط سفيد» را داراي اهميت و ضرورت ويژه دانسته و مورد تأكيد قرار داد.

ارتقاي فرهنگ ترافيک با محوريت حرکت بين خطوط

معاون شهردار تهران در اين حكم با اعلام 9 انتظار خود از معاون جديد امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافيك كه از آن‌ ‌مي‌توان به عنوان محورهاي 9 گانه كارآمدي و بهره وري بيشتر 22 منطقه شهرداري تهران نام برد، خواستار به كارگيري حداكثر اهتمام و مساعي وي در جهت تحقق اين انتظارات شد.

مهندس تشكري‌هاشمي، تلاش در جهت ارتقاي فرهنگ ترافيك از طريق اصلاح و بهبود رفتارهاي رانندگي با محوريت حركت بين خطوط و نيز تلاش در جهت برخورداري همه اقشار به ويژه گروه‌هاي آسيب‌پذير و كم توان از امكانات و خدمات حمل و نقلي با همكاري واحدهاي مربوطه را خواستار شده و توجه ويژه به «اقتصاد مقاومتي» و عنايت به اصولي همچون اخلاق محوري، پاسخ‌گويي، ساده‌زيستي، صرفه‌جويي و پاكدستي در انجام امور را مورد تاكيد قرار داد.

وي با تأكيد بر توجه به ويژگي‌هاي مناطق و شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر منطقه در اتخاذ و اجراي سياست‌هاي حمل و نقلي، خواستار جلب مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد و بهره‌گيري از نظرات شوراياري‌ها در تدوين برنامه‌ها و انجام فعاليت‌ها و نيز رعايت دقيق استانداردهاي ملي و بين‌المللي و عنايت به مسائل زيست‌محيطي در جهت ارتقاي آرامش، ايمني و سلامت شهروندان شد.

تأکيد بر 3 مؤلفه دقت، سرعت وصحت

معاون شهردار تهران در حكم مذكور خواستار تلاش جهت توانمندسازي كاركنان شهرداري‌هاي مناطق از طريق آموزش و نيز حفظ و تقويت روحيه جمعي، حميت سازماني و همدلي و همزباني همكاران مناطق شده و بر اهتمام جدي در اجراي امور با محوريت توسعه امكانات و خدمات حمل‌و‌نقل عمومي‌با حضور ميداني مؤثر و مستمر و مبتني بر كار برنامه‌اي اصولي و هدفمند را مورد تأكيد قرار داده است.

مهندس تشکري‌هاشمي کنترل و نظارت دقيق بر چگونگي هزينه کرد اعتبارات ابلاغي و اجراي آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ارسالي با تأکيد بر 3 مؤلفه دقت، سرعت و صحت را مورد تأکيد قرار داد و ضمن انتظار ارائه مشورت‌هاي دقيق از جانب وي، خواستار برنامه ريزي مؤثر جهت افزايش بهره وري و کارآمدي معاونت‌هاي حمل و نقل و ترافيک مناطق شد. گفتني است در پايان مراسم معارفه معاون جديد امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافيک، دکتر وحيد نوروزي با ابراز خشنودي از بازگشت مجدد به حوزه حمل و نقل و ترافيک به عنوان خاستگاه کاري خود، تلاش و کوشش هر چه بيشتر در جهت ارتقاي کيفي و کمّي فعاليت معاونت‌هاي حمل و نقل و ترافيک مناطق جهت ارائه خدمات هر چه بيشتر و بهتر به شهروندان تأکيد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان