نسخه شماره 4004 - 1394/01/15 -

 رييس سازمان بهزيستي کشور تاکيد کرد:
 «نظارت» در اولويت کاري بهزيستي در سال 95 

رييس سازمان بهزيستي کشور گفت: در گذشته در زمينه اقدامات پيشگيرانه چه در حوزه بروز و شيوع آسيب‌ها و چه در حوزه معلوليت‌ها به صورت علمي، کارشناسي، مستمر و پايدار ورود نشده بود اما در سال 94 به طور جدي به اين مسئله ورود و در جهت جبران و رفع اين ضعف‌ها تلاش کرديم.

به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني‌بندپي ضمن تاکيد بر آنکه بهزيستي تخصصي‌ترين نهاد حمايتي است، افزود: به هرحال سازمان بهزيستي کشور علي رغم تمامي تلاش‌هاي خود همچنان داراي چالش‌هايي است که بيشتر آنها در رابطه با مبحث «پيشگيري» است. وي در ادامه اظهار کرد: سازمان بهزيستي در بخش نظارت نيز داراي ضعف‌هاي عمده‌اي است که بايد در سال 95 در جهت رفع آنان به طور جدي اقدام کنيم.

بندپي همچنين عنوان کرد: اعتقاد داريم خدمات بايد از کيفيت و اثربخشي لازم برخوردار باشند و مراکزي که به عنوان طرف همکار بهزيستي هستند نيز موظف‌اند ظرفيت علمي بکارگيري نيروها را رعايت کنند تا خدمات ارائه شده اثربخشي لازم را داشته و به اين ترتيب فرد را به چرخه احياء، توانمندسازي و بازگشت‌پذيري به جامعه وارد کند.

وي همچنين يکي از مهمترين اقدامات اين سازمان را در سال گذشته «باور» پرسنل و نيروي انساني بهزيستي دانست و گفت: بيش از 21 هزار نيروي انساني در بهزيستي مشغول کار هستند.

به گفته رييس سازمان بهزيستي کشور، سازمان بهزيستي تخصصي‌ترين نهاد حمايتي کشور است که در زمينه‌هاي مختلف از ظرفيت علمي و کارشناسي برخوردار بوده و در جهت حل مسائلي که به عنوان آسيب و چالش براي جامعه هدف ايجاد مي‌شود، ارائه خدمت مي‌کند.

وي افزود: توقع بهزيستي آنست که از ظرفيت قانون برنامه ششم توسعه در جهت تحقق اهداف سازمان و ارتقاي سطح خدمات ارائه شده به جامعه هدف به طور صحيح استفاده شود؛ همچنين انتظار داريم با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري برخي از اقدامات پيشگيرانه در قوانين وارد و به صورت قانوني اجباري شوند.

بندپي در پايان اظهار کرد: در چنين شرايطي مي‌توانيم بطور واقعي به مساله آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها ورود کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان