نسخه شماره 3988 - 1394/12/09 -

 آثار بين‌المللي انتخابات 7 اسفند:
 تداوم استثناگرائي ملت ايران 
نويسنده : سيد‌مهدي پارسائي

بدون شک پيامدهاي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري همچون بسياري از تحولات داخلي کشورمان صرفاً به مرزهاي جغرافيايي ايران محدود نخواهد ماند. کما اينکه پيشگام بودن ملت ايران از مشروطه تا ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي ‌نيز در حدود و ثغور مرزهاي کشور باقي نماند. در اين ميان اهميت و پيام‌هاي انتخابات اخير در سطح بين‌المللي قابل چشم‌پوشي نيست.

به باور نگارنده مساعد‌سازي بيش از بيش فضا و محيط بين‌المللي براي بازيگري جمهوري اسلامي ‌ايران در سطح نظام بين‌الملل مهمترين اثري است که مشارکت گسترده و پرشور ملت بزرگ ايران به همراه خواهد داشت. فضا و محيط مساعد يکي از لازم ترين و ضروري ترين شرايطي است که کشورها براي استيفاي منافع ملي و تامين امنيت ملي در عرصه بين‌المللي به آن نياز دارد. اجرايي شدن برجام و رويکرد رئيس‌جمهور بعدي ايالات متحده مهم ترين موضوعاتي است که سياست خارجي کشورمان در محيط بين‌الملل در ماه‌هاي آينده با آن سروکار دارد. ايجاد بازدارندگي در اجراي برجام و خنثي کردن شيطنت‌هاي احتمالي طرف‌هاي 1+5 در زمان اجراي آن، بيش از هر چيز با مشارکت گسترده مردم در انتخابات اتفاق خواهد افتاد و درايت و ايستادگي مقامات سياسي کشورمان در وهله دوم قرار دارد.

حضور پررنگ ايران و موضع گيري در قبال آن در مناظرات انتخاباتي کانديداهاي دموکرات‌ها و جمهور‌ي خواهان بيانگر اهميت و بين‌المللي بودن ايران در سياست بين‌الملل معاصر است. بدون شک مشارکت پرنشاط و فعالانه مي‌تواند تاثير بسيار زيادي بر نوع نگاه، موضع‌گيري و گفتمان کانديداهاي موجود در رالي رياست جمهوري آمريکا در خصوص ايران داشته باشد. امري که مي‌تواند همانقدر به مواضع معتدل سندرز در قبال ايران قوام ببخشد که به همان اندازه مواضع تندروانه ترامپ را تضعيف نمايد.

دومين اثر بين‌المللي مشارکت سياسي گسترده در انتخابات اخير، کمک به تقويت گفتمان معنامحور و هنجاري سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران در قالب رويکرد رهايي بخش و ارزش محور مبتني بر آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ‌است. معنا، ارزش و هنجار در واقع نرم‌افزارهاي سياست خارجي هر کشور است. حضور وسيع مردم در انتخابات اخير تقويت بيش از بيش الگوي مردم‌سالاري ديني و ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلابي است و در راستاي نگاه انتقادي و تجديدنظر طلب قرار دارد، لذا چنين اتفاقي مي‌تواند بسترهاي تفوق و پذيرش ابعاد هنجاري و معنايي سياست خارجي کشورمان را در محيط خارجي فراهم نمايد. همچنان که پيام انتخابات 7 اسفند به کشورهاي درگير آشوب و درگير مسائل داخلي در منطقه‌اينست که تامين امنيت و ثبات داخلي از گذرگاه مردمسالاري ديني و استقلال خواهي مي‌گذرد، امري که زمينه‌هاي برتري يابي گفتمان انقلاب اسلامي‌در مواجه با گفتمان‌هاي موجود رقيب در منطقه همچون گفتمان اخوان‌المسلمين، گفتمان ملي‌گرا‌يي سکولار و گفتمان سلفي فراهم نمايد. اين اتفاق در وهله بعد زمينه تقويت نقش و مواضع سياست خارجي کشورمان در موضوعات و بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را فراهم مي‌کند. حضور گسترده مردم در انتخابات 7 اسفند سرمايه اجتماعي بسيار مهم و عظيمي ‌است که در واقع ترجمه قدرت اجتماعي به قدرت معنايي و هنجاري کشور در عرصه بين‌الملل است.

کمک به خيز بلند ايران براي ورود به جمع قدرت‌هاي نوظهور نيز تا حدود زيادي به نوع رفتار سياسي مردم ايران در عرصه‌هايي همچون انتخابات برمي‌گردد. امروز جهان در حال سپري کردن يک دوران گذار مي‌باشد که بر اساس آن خيزش شرق و ژئوپولتيک نوظهور‌ها چشم انداز توزيع قدرت و آينده نظام بين‌الملل را دچار تغيير کرده است؛ پس از رفع تحريم‌ها و در سايه راهبرد‌هاي اقتصاد مقاومتي؛ جمهوري اسلامي‌ ايران از همه پتانسيل‌هاي لازم براي ورود به باشگاه نوظهورها برخوردار مي‌باشد. امري که امکان آن را جيمز اونيل در سال 2005 در گزارش معتبر و مفصل خود تحت عنوان Next 11 آورده است. بدون شک مشارکت پرشور انتخابات و افزايش انسجام و وحدت ملي مي‌تواند به واسطه افزايش سرمايه اجتماعي، افزايش ثبات و تمرکز منجر به شکوفايي اقتصادي گردد.

در سطح منطقه مقابله با محيط دلهره‌آور و خنثي نمودن سناريوهاي ضد ايراني به بهترين وجه از دريچه صندوق‌هاي اخذ راي صورت مي‌پذيرد. سياست خارجي ايران در محيطي انجام مي‌گردد که ظرف سال‌هاي گذشته به طرز نگران‌کننده‌اي به صحنه تروريسم، افراط گرائي و راديکاليسم مبدل شده است، و همزمان پروژه‌هاي دو‌گانه ايران هراسي و شيعه‌هراسي از سوي برخي شورهاي منطقه عليه کشورمان، بيش از هر چيز همدلي، وحدت و اقتدار‌ورزي را اقتضا‌ مي‌کند. بدون شک علاوه بر درايت و اقتدار دولتمردان و نظاميان کشورمان درخنثي کردن خطرات و دسيسه‌هاي مذکور، حضور گسترده مردم درپاي صندوق‌هاي راي مي‌تواند کارآمدترين و قدرتمندانه‌ترين راه براي مقابله با آن باشد. ضمن اينکه پيام ملت ايران به کشورهاي آشوب زده و راديکال منطقه‌اينست که رمز امنيت و ثبات داخلي در حاکميت مردم‌سالاري ديني و روحيه استقلال‌خواهي متبلور مي‌باشد.

مجموع آثار مورد تصور فوق‌الذکر، به افزايش کنشگري ايران در معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي منجر خواهد گرديد. در حاليکه سياست خارجي کشورمان در سال‌هاي اخير به واسطه ادعاهاي بي‌اساس و واهي برخي کشورها عمدتاً حول واکنش و تمرکز بر پرونده هسته‌اي مي‌چرخيد و دائماً مي‌بايست در چارچوب فرايندها و اقدامات اعتمادساز گام بر دارد، توافق هسته‌اي و در شرايط کنوني مشارکت سياسي ملي مي‌تواند بيش از بيش زمينه افزايش کنشگري سياست خارجي ايران را مهيا نمايد.

لذا مشارکت پرشور و گسترده ملت ايران مي‌تواند علاوه بر آثار مثبت داخلي در حوزه سياست خارجي نيز تعيين کننده باشد.

ملت ايران که ظرف سال‌ها و بلکه دهه‌هاي اخير با دامنه وسيعي از گزينه‌هاي خصم، تهديد، ارعاب، تحريم، شيعه‌هراسي و ايران‌هراسي دست و پنجه نرم کرده است، همواره نشان داده است در بزنگاه‌هاي مهم تاريخي و سياسي رفتاري متفاوت و شگفت‌انگيز از خود بروز داده تا استثنا‌گرايي تاريخي ايرانيان را تداوم بخشيده باشد. آخرين نمونه از واکنش متمايز ايرانيان در مواجهه با خصم بيرون، رفتار ملي ايرانيان در مواجه با تحريم‌هاي ظالمانه‌اي بود که از سوي قدرت‌هاي جهاني اعمال مي‌گرديد. درحاليکه در حافظه بين‌المللي نظام تحريم‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي قدرت‌هاي جهاني معمولاً دولت‌هاي در معرض تحريم به واسطه نارضايتي‌هاي اجتماعي و شورش‌هاي اجتماعي ناگزير به تغيير رفتار و دست کشيدن از منافع و آرمان‌هاي خود گشته‌اند اما ملت ايران با ايستادگي و مقاومت جسورانه اين هدف شوم را خنثي و با خردورزي و دانايي با مشارکت گسترده در انتخابات سال 1392 تمامي‌محاسبات تحريم‌کنندگان را بر هم زد.

رفتاري که 1+5 را وادار کرد پيام پايمردي ملت ايران رابشنود و ناگزير به پاي ميز مذاکره بيايند. از اين رو حضور گسترده ملت ايران در انتخابات مي‌تواند دستاوردها و آثار بسيار مهمي‌ براي سياست خارجي کشورمان بر جاي گذارد و موجب افزايش بيش از پيش اقتدار و قدرت چانه‌زني دستگاه سياست خارجي و تامين منافع و امنيت ملي گردد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان