نسخه شماره 3988 - 1394/12/09 -

 تحقيراولاند توسط کشاورزان فرانسوي 

کشاورزان خشمگين از سياست‌هاي دولت فرانسه در حوزه کشاورزي، با «هو» کردن و درخواست کناره‌گيري رئيس‌جمهور کشورشان به استقبال وي در نمايشگاه کشاورزي در جنوب پاريس رفتند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين نمايشگاه بعد از ماهها اعتراضات کشاورزان عليه کاهش قيمت محصولات کشاورزي و در ميان تدابير شديد امنيتي برگزار شد. اولاند در نمايشگاه در جمع نمايندگان کشاورزان خطاب به آنها اعلام کرد: من خشم و عصبانيت شما را درک کرده و مي‌شنوم. من به اينجا آمده‌ام تا فريادهاي شما را که فريادهاي درد و رنج است، بشنوم چرا که معتقدم اين فريادها بايد شنيده شوند. کشاورزان آينده مي‌خواهند و من براي همين اينجا هستم. سخنگوي يکي از اتحاديه‌هاي کشاورزي در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه گفت: حوزه کشاوري دوران بسيار بدي را پشت سر مي‌گذارد. کشاورزان فرانسوي از چندي پيش در اعتراض به کاهش قيمت محصولات کشاورزي اقدام به برگزاري تجمعات اعتراضي مي‌کنند. آنها با گذشت شش ماه از جنبش اعتراضي خود در تابستان 2015، هم چنان تظاهرات خود را در اعتراض به کاهش قيمت محصولات ادامه مي‌دهند. دولت فرانسه اخيرا از يک بسته اضطراري به ارزش 600 ميليون يورو در بخشودگي مالياتي و ضمانت‌هاي وامي‌خبر داد اما اين کمک براي متوقف کردن اين ناآرامي‌ها خيلي اندک بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان