نسخه شماره 3978 - 1394/11/27 -

 يادگيري کودکان کم‌توان  
نويسنده : مرضيه آزادي

درحال حاضر کودکاني در کشور وجود دارند که با وجود اينکه از لحاظ جسمي‌و ذهني سالم‌اند ولي به دلايلي نمي‌توانند دروسي که در مدرسه ارائه مي‌شود را فراگيرند و به خوبي درک کنند، البته کم تواني را نمي‌توان تنها نشات گرفته از کم هوشي کودک دانست بلکه اين ناتواني مي‌تواند زمينه در اختلالات ديگري در فرد باشد که بهتر است در همان سن کم از مشکل اين کودکان درمان و بر طرف شود.

تقويت هماهنگي چشم و دست

بايد براي تقويت هماهنگي چشم و دست برنامه‌ريزي کنيد. اول اطمينان يابيد که چشم و دست برتر کودک هر دو در يک طرف بدن او قرار دارد.بعضي از افراد طرف راست برتر هستند و بعضي طرف چپ برتر ي دارند. اما افرادي نيز وجود دارند که طرف راست و بخشي از اندام‌هاي چپ شان برتر مي‌باشد.بهتر است با انجام تست‌هاي زير برتري هر کدام از اندام‌ها را مشخص کنيد. کاغذ يا مقوايي را به شکل يک لوله، به قطر نيم تا يک سانتي متر درست کنيد و به کودک بدهيد تا از داخل سوراخ آن، يک هدف ريز را نگاه کند آنگاه چشمي ‌را که مورد استفاده قرار داده است يادداشت کنيد. يک توپ پلاستيکي در فاصله ‌دو متري قرار دهيد و ببينيد با کدام پا شوت مي‌کند.براي شنيدن صداي ساعت مچي از کدام گوش استفاده مي‌کند. راه ديگر، استفاده از نخ و سوزن پلاستيکي است که کودک از کدام دست استفاده مي‌کند. هنگام هماهنگي چشم و دست، از کودک بخواهيد از عينک پلاستيکي استفاده کند. و سمت چپ عينک را با کاغذ بچسباند و طلق سمت راست را در بياورد.اگر در موارد معدودي تمرين‌هاي توصيه شده، بهبود مورد انتظار شما را تامين نکرد. به خاطر داشته باشيد خيلي از مشکلات يادکيري هم پوشي دارند. مثل بيش فعاليف عدم تمرکز، افسردگي، نا‌فرماني مقابله‌اي و... در اين موارد علاوه بر درمان اختلال يادگيري، بايد به درمان ساير موارد نيز بپردازيد.

درمان وارونه‌نويسي و قرينه‌نويسي

اگر وارونه‌نويسي و قرينه‌نويسي در سنين قبل از دبستان صورت گيرد و حتي در کلاس اول دبستان، امر طبيعي است. اقدامات زير را مي‌توان براي وارونه نويسي و قرينه نويسي مي‌توان انجام داد: تن آگاهي: دانش آموز بايد بتواند اندام‌هايش را بشناسد. هر اندامي ‌را که نام مي‌بريم با دستش نشان دهد. آدمکي از مقوا مي‌سازيم، به گونه‌اي که اندام‌هايش قابليت حرکت داشته باشد.سپس گردن و دست‌هاي آدمک را به سمت چپ، راست، بالا يا پايين مي‌چرخانم و از کودک مي‌خواهم که همان حرکت‌ها را تقليد کند. با انجام اين بازي، کودک مفهوم قرينه را تشخيص داده و قادر خواهد بود بين واژه‌اي که خوانده است و واژه‌اي که قرينه يا وارونه‌ آن است تميز قايل شود. مربي مي‌تواند روبروي کودک قرار بگيرد و اندام‌هايش را حرکت دهد، سپس کودک همان حرکت‌ها را تکرار کند. در اين تصاوير دانش آموز بايد شکل‌هايي را که در نقطه چين‌ها مي‌بيند در قسمت پايين تصوير رسم نمايد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان