نسخه شماره 3976 - 1394/11/25 -

 قتل پسر جوان با تيوب 

همزمان با کشف جسد پسر 33ساله که با تيوب به قتل رسيده بود، رمز گشايي از اين جنايت از سوي کارآگاهان پليس آگاهي، آغاز شد. به گزارش ميزان، ساعت 11 چهارشنبه گذشته، زن جواني در تماس با پليس از قتل برادرش در خانه خبر داد. با حضور مأموران کلانتري 111 هفت چنار در محل کشف جسد در خيابان 16 متري اميري، آنها با جسد پسر 33 ساله در حالي که تيوبي به دور گردنش بسته شده بود، روبه روشدند.

با اعلام موضوع به بازپرس ويژه قتل تيم جنايي در محل کشف جسد حاضر شدند. پزشک جنايي با بررسي جسد پسر 33 ساله به نام مهدي با توجه به شيارهاي موجود دور گردن، علت مرگ او را خفگي و زمان مرگ را بيش از 4 ساعت اعلام کرد. در ادامه خواهر مقتول با بيان اينکه برادرم به همراه مادرم درطبقه پايين زندگي مي‌کنند اما چند روزي است که مادرم در بيمارستان بستري است و مهدي در خانه تنها بود، گفت:برادرم چند سال قبل اعتياد داشت، اما توانست مواد مخدر را کنار گذاشته و سالم زندگي کند. ساعتي قبل متوجه شدم مهدي در خانه است، اما هر چه در زدم،کسي در را باز نکرد. به همين خاطر به موضوع مشکوک شدم و پس از تماس با پليس، وارد خانه شده و با جسد برادرم رو به رو شدم. در ادامه کارآگاهان پليس آگاهي با توجه به اينکه هيچ گونه سرقتي از خانه مقتول انجام نشده و آثار ورود به زور نيز در محل وجود نداشت احتمال دادند، پسر 33 ساله، قرباني جنايت از سوي يک آشنا شده باشد. با دستور انتقال جسد به پزشکي قانوني، سجاد منافي آذر، بازپرس ويژه قتل تهران به تيمي از مأموران پليس آگاهي مأموريت داد تا با بررسي سر نخ‌هاي پرونده عامل اين جنايت را شناسايي و دستگير کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان