نسخه شماره 3937 - 1394/10/07 -

 افت ? متري سطح آب شرق کشور؛
 تابستان سخت در انتظار 35 شهر 

يک مقام مسئول در وزارت نيرو با اعلام اينکه تعداد شهرهاي داراي کمبود آب خراسان رضوي در شرق کشور در افق 1420 به 71 شهر مي‌رسد، گفت: سطح آب زيرزميني در اين مناطق 4 متر کم شده است. به گزارش مهر، حسين اسماعيليان با بيان اينکه در يک دوره 5 ساله سطح آب‌هاي زيرزميني در خراسان رضوي 4 متر افت کرده است، گفت: جمعيت متاثر از کمبود آب شرب در شهرهاي استان خراسان رضوي در سال 95 به يک ميليون و 356 هزار نفر، سال 1400 به يک ميليون و 759 هزار نفر و 1420 به سه ميليون و 581 نفر خواهد رسيد.

اين مقام مسئول در وزارت نيرو اظهارداشت: متوسط عمق چاه‌هاي مجاز در خراسان رضوي به 121 متر افزايش يافته است. وي با استناد به گزارش اداره کل هواشناسي استان درباره بارش‌هاي سال آبي (94-93)، گفت: متوسط بارش بلندمدت استان 7/225 ميلي‌متر بوده که به علت استمرار پديده خشکسالي در 10 سال اخير با 4/1 درصد کاهش به 214 ميلي‌متر رسيده است.

به گفته وي، 90 درصد آب استحصالي از منابع زيرزميني در بخش کشاورزي، 7 درصد شرب و بهداشت و 3 درصد صنعت و خدمات مصرف مي‌شود که اين ارقام در جهان به ترتيب 70، 20 و 10 درصد است.

اسماعيليان خاطرنشان کرد: هر سال به‌ طور متوسط يک ميليارد و 176 ميليون مترمکعب آب بيش از ظرفيت سفره‌هاي زيرزميني توسط بخش‌هاي مختلف اعم از کشاورزي، خانگي، صنعتي و خدماتي برداشت مي‌شود. اين مقام مسوول در وزارت نيرو با بيان اينکه به‌ فرض برخورداري از بارش‌هاي نرمال باز هم اميدي به بهبود وضعيت منابع تامين آب در کوتاه‌مدت وجود ندارد، گفت: در تابستان سال گذشته 18 شهر استان با کمبود و تنش آبي مواجه بود که اين تعداد در تابستان امسال به 28 شهر رسيد و در تابستان سال آينده به 35 شهر، سال 1400 به 53 شهر و افق 1420 به 71 شهر افزايش خواهد يافت.

وي تاکيد کرد: ميزان کسري آب در سال آينده به 1302 ليتر در ثانيه، 1400 به دو هزار و 894 ليتر و 1420 به شش هزار و 948 ليتر در ثانيه خواهد رسيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان