نسخه شماره 3936 - 1394/10/06 -

 کفاشيان انتظار دارد مورد حمايت وزارت ورزش باشد 

عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال با بيان اينکه زمان انتخابات فدراسيون فوتبال روز 23 دي ماه مشخص خواهد شد، گفت: در حال حاضر جو مجمع به سود علي کفاشيان است. به گزارش مهر شهرام دبيري، درباره زمان برگزاري مجمع فدراسيون فوتبال و اينکه گفته مي‌شود احتمال تعويق مجمع وجود دارد، اظهار کرد: ما گزارش‌هاي حسابرسي فدراسيون را تاييد کرديم ولي از نظر قانوني بايد 21 روز بعد از ارائه گزارش به اعضا، مجمع برگزار شود. بر اين اساس، قرار شد مجمع عادي فدراسيون فوتبال روز 23 دي‌ماه برگزار شود. عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال که شرايط علي کفاشيان براي حضور در انتخابات بعدي فدراسيون چطور است؟ گفت: کفاشيان خودش به من گفت که در انتخابات شرکت مي‌کند ولي انتظار دارد مورد حمايت وزارت ورزش باشد و با وزارتخانه تعامل صورت بگيرد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد جو مجمع به نفع کفاشيان است ولي بايد صبر کرد و ديد چه افراد ديگري براي حضور در انتخابات کانديد خواهند شد. عضو هيات رئيسه سازمان ليگ درباره اينکه براي کفاشيان شرط گذاشته بودند در صورت حضور در انتخابات بايد قيد همکاري با کارلوس کي‌روش را بزند، گفت: کفاشيان که خودش اين شروط را تکذيب کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان