نسخه شماره 3936 - 1394/10/06 -

 رئيس سازمان نهضت سوادآموزي:
 سطح سواد 4ميليون ايراني نامشخص است 

 رئيس سازمان نهضت سوادآموزي وضعيت سواد در کشور را تشريح کرد و گفت: طبق اعلام آمار سرشماري سال 90 وضعيت سواد 4 ميليون ايراني مشخص نيست و اين افراد اجازه ثبت‌نام براي سوادآموزي را ندارند. به گزارش مهر، علي باقرزاده در نشست خبري که به مناسبت سالروز تشکيل نهضت سوادآموزي برگزار شد، گفت: حداقل مهارت سواد در 130 کشور دنيا معيار خواندن و نوشتن و در برخي کشورها حساب کردن است. در ايران خواندن، نوشتن، حساب کردن و روخواني قرآن تا سوم ابتدايي داراي سواد محسوب مي‌شود.

باقرزاده با بيان اينکه ميزان سواد در کشور ايران از طريق آمار نفوس مسکن مشخص مي‌شود، گفت: در کشورهاي پيشرفته پروژه سوادسنجي وجود دارد.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي با اشاره به ميزان سواد در آمار نفوس مسکن سال 90، بيان کرد: در گروه سني 10 تا 49 سال 3 ميليون و 456 هزار و 181 نفر بيسواد اعلام شد که معادل 7 درصد جمعيت 10 تا 49 سال بوده است. وي ادامه داد: از اين تعداد 430 هزار نفر از اتباع خارجي بوده‌اند که در پروژه جداگانه‌اي به آنها سواد آموخته مي‌شود. تعداد 390 هزار نيز اطلاعات هويتي مشخصي نداشته‌اند. از تعداد 2 ميليون و 600 هزارنفر تعداد 432 هزار نفر پيش از اينکه باسواد شوند، وارد سن 50 سال شده‌اند. باقرزاده افزود: يک ميليون و 50 هزار نفر نيز از تعداد اعلام اوليه آمار باسواد شناسايي شده. تعداد 790 هزار نفر کم‌سواد و تعدادي نيز فوت شدند يا آموزش‌ناپذير بودند که تعداد 79 هزار نفر آموزش‌ناپذير و 23 هزار نفر فوت شده بودند. در نهايت 866 هزارنفر بيسواد باقي ماند. رئيس سازمان نهضت سوادآموزي اضافه کرد: از بين افرادي که وضعيت سواد آنان مشخص نيست، 520 هزار نفر آنها داراي سن بيش از 25 سال هستند که علي‌القاعده بايد در سيستم آموزشي ثبت شده باشند که هيچ‌گونه ثبتي يافت نشد. در نهايت 3 ميليون و 500 هزار نفر مشخص نيست که سواد دارند يا ندارند. بنابراين ما اجازه ثبت‌نام نيز به اين افراد نداده‌ايم.

وي تصريح کرد: روش الگوي شمارش براي ميزان سوادسنجي را تغيير داده‌ايم و به جاي استفاده از خوداظهاري از روش ثبتي استفاده کرده‌ايم. تعداد کساني که سن 10 تا 49 سال را دارا بوده‌اند، 52 ميليون نفر شناسايي شده‌اند که بر اساس کد ملي آنها، پوشه آموزشي ايجاد کرده‌ايم و سوابق تحصيلي آنها جمع‌آوري شده است.

معاون وزير آموزش و پرورش ادامه داد: از تعداد 52 ميليون نفر، 4 ميليون مشخصات افراد را نداريم که 48 ميليون نفر باقي مي‌مانند که 3 ميليون نفر از آنان در آمار نفوس مسکن بيسواد شناسايي شده‌اند.

وي با اشاره به عملکرد سازمان نهضت سوادآموزي تا سي‌ام آذرماه سال‌جاري گفت: تاکنون 405 هزار و 463 نفر در فعاليت سوادآموزي ثبت‌نام کرده‌‌اند که معادل 80 درصد برنامه‌اي که در سال 94 پيش‌بيني کرده‌ايم بوده است. باقرزاده افزود: از اين تعداد 405 هزار نفر بيسواد مطلق که معادل 48.9 درصد هستند و 51 درصد آنها کم‌سواد مي‌باشند.

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي بيان کرد: 78 درصد زنان و 22 درصد مردان سواد آموخته‌اند که فعاليت آموزشي 51 درصد در شهرها و 49 درصد در روستاها بوده است.

وي با اشاره به توزيع سني نيز بيان کرد: 18 هزار نفر زير 19 سال سن دارند. 16 درصد بين 20 تا 29 سال و 30 درصد بين 30 تا 39 سال و 47 درصد بين سنين 40 تا 49 سال هستند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: 623 هزار نفر از اولياي دانش‌آموزان بيسواد شناسايي شده‌اند که تعدادي از آنان آموزش‌ناپذير يا فوت شده بودند و در نهايت 375 هزار نفر باقي ماندند که 163 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند و تا سه سال آينده تمام تعداد اعلام شده فرايند سوادآموزي را طي مي‌کنند. 200 هزار نفر از بيسوادان مطلق، تعداد 93 هزار آنان اولياي دانش‌آموزان بوده که شناسايي شده‌اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان