نسخه شماره 3936 - 1394/10/06 -

 زهرا شجاعي:
 سعي گروه‌هاي اصلاح‌طلب رسيدن به عدالت جنسيتي است 

 رئيس مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات گفت: ميزان موفقيت نمايندگان زن در مجلس و پائين بودن اطلاعات آنان از حقوق زنان و ناچيز بودن تلاش آنان براي استيفاي حقوق زنان، اين شائبه را تقويت کرده است که زنان نمي‌توانند از عهده وظيفه نمايندگي به خوبي برآيند. زهرا شجاعي در گفت‌و‌گو با ايلنا، ضمن تبريک تشکيل حزب زنان جمهوري اسلامي‌به زنان اصولگرا که به زعم او نشانه‌اي از تغيير رويکرد آنان نسبت به مسئله مشارکت سياسي زنان است، در تشريح الزامات مشارکت سياسي و اجتماعي زنان و موانع اين مسير و ضرورت مشارکت سياسي زنان در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌و مجلس خبرگان رهبري گفت: بر‌اساس قانون اساسي قوه مقننه يکي از قواي سه گانه کشور است که وظيفه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد که بايد در راس امور باشد و به گفته حضرت امام (ره) بايد عصاره فضايل ملت باشد. وي با تاکيد بر اينکه وقتي صحبت از عصاره فضايل ملت مي‌شود اين فضايل در دو جنس زن و مرد متبلور مي‌شود، تصريح کرد: اينکه که گفته مي‌شود زنان قشري از اقشار جامعه مانند ساير اقشار هستند، گفته‌اي نادرست است، چرا که معتقدم زنان نيمي‌از جمعيت کشور هستند و يک بال از دو بال تکامل انسان‌ها در جامعه هستند که بايد در اداره جامعه سهيم باشند و براي مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي تلاش کنند.

رييس مجمع زنان اصلاح‌طلب با تاکيد بر اينکه زنان بايد در توسعه همه جانبه کشور نقش موثر داشته باشند و خود از مواهب اين توسعه بهره‌مند شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها در ايران بلکه در جامعه جهاني هم فاصله ميان مشارکت همه‌جانبه زنان و مردان وجود دارد و در اين زمينه شاهد عقب‌ماندگي تاريخي هستيم و ظلمي‌است که عليه زنان اعمال شده است. شجاعي ادامه داد: سعي گروهاي اصلاح‌طلب ايجاد قسط اجتماعي در جامعه و رسيدن به عدالت جنسيتي است و معتقديم که لازمه مجلسي کار آمد و متوازن، بهره‌مند شدن از سرمايه زنان به عنوان نيمي‌از جمعيت کشوراست. مشاور سيد محمد خاتمي‌با تصريح اينکه معتقديم مردان عدالت‌طلب نيز بايد و مي‌توانند مدافع حقوق همه انسان‌ها باشند، ادامه داد: زنان به مطالبات و خواسته‌هاي خود بيش از مردان آگاه هستند و حضور زنان در مجلس منجر به تصويب قوانين همه‌جانبه و رعايت ويژگي‌ها و خصوصيات زنانه و مردانه در اين قوانين مي‌شود. از سوي ديگر حضور زنان در اين نهاد منجر به تقويت روحيه مودت و صلح در خروجي‌هاي مجلس و به دنبال آن پرهيز از خشونت و يک‌بعدي شدن جامعه خواهد شد. وي در خصوص موانع موجود در مسير مشارکت زنان تصريح کرد: مشارکت زنان در انتخابات را مي‌توان در دو سطح تببين کرد، يکي عرصه راي دادن که در اين عرصه به دليل عدم وجود موانع، شاهد مشارکت بيشتر زنان هستند. حتي در انتخابات مجلس در دوره دوم رياست جمهوري آقاي‌هاشمي‌مشارکت زنان بيش از مردان بود و حتي مشاهده‌هاي عيني در روز انتخابات نيز گواه اين مسئله است. شجاعي در خصوص سطح دوم مشارکت زنان در انتخابات ادامه داد: در خصوص مشارکت زنان به عنوان کانديدا بايد گفت که اولا يک سري موانع فردي در اين ارتباط وجود دارد. بداخلاقي‌هاي سياسي، پائين بودن ميزان زيست‌پذيري سياسي زنان و اينکه عرصه سياست همواره مردانه بوده است از يک سو و مسئوليت‌هاي دوگانه زنان و عدم پشتيباني خانواده و جامعه از جمله ديگر موانع در اين زمينه است.

وي در خصوص ديگر موانع در اين زمينه ادامه داد: پائين بودن تمايل جامعه نسبت به نامزدهاي زن و استقبال جامعه از تفکر مردسالارانه، نقش رسانه‌هاي اجتماعي و افکار عمومي‌از ديگر عوامل پائين بودن ميزان موفقيت زنان است.

رييس مجمع زنان اصلاح‌طلب گقت: متاسفانه کم بودن ميزان موفقيت نمايندگان زن در مجلس و پائين بودن اطلاعات آنان از حقوق زنان و ناچيز بودن تلاش آنان براي استيفاي حقوق زنان، اين شائبه را تقويت کرده است که زنان نمي‌توانند از عهده وظيفه نمايندگي به خوبي برآيند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان