نسخه شماره 3935 - 1394/10/05 -

 بانک جهاني گزارش داد:
 بدهي خارجي 5/5 ميليارد دلاري ايران در سال 2014 

بانک جهاني در جديدترين گزارش خود از کاهش 5/1 ميليارد دلاري بدهي خارجي ايران خبر داد و اعلام کرد کل ديون خارجي ايران در پايان سال 2014 به 495/5 ميليارد دلار رسيد.

به گزارش فارس، بانک جهاني در جديدترين گزارش خود موسوم به «آمار ديون بين‌المللي 2016» کل بدهي خارجي ايران در پايان سال 2014 را 495/5 ميليارد دلار اعلام کرد. بر‌‌اساس اين گزارش که آمارهاي مربوط به سال‌هاي 2000 تا 2014 را منتشر کرده است، بدهي خارجي ايران در سال 2014 نسبت به سال پيش از آن 511/1 ميليارد دلار کاهش يافته است. ميزان بدهي خارجي ايران در سال 2013، بالغ بر 006/7 ميليارد دلار عنوان شده است.

اين درحالي است که رقم بدهي ايران تا پايان اين سال در گزارش امسال تصحيح شده است. بانک جهاني سال گذشته ميان بدهي خارجي ايران در سال 2013 را 647/7 ميليارد دلار برآورد کرده بود.بر اساس اين گزارش، از کل ديون خارجي ايران در پايان سال 2013 بالغ بر 042/3 ميليارد دلار به بدهي‌هاي بلندمدت و 486 ميليون دلار به بدهي‌هاي کوتاه‌مدت و 1 ميليارد و 967 ميليون دلار به بدهي به صندوق بين‌المللي پول بابت دريافت اعتبارات از اين نهاد اختصاص دارد.

بدهي ايران به اين نهاد بين‌المللي در پايان سال 2013 بالغ بر 204/2 ميليارد دلار بوده است. به اين ترتيب 237 ميليون دلار از ميزان بدهي ايران به صندوق بين‌المللي پول کاسته شده است.

برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که ايران در سال گذشته ميلادي، 33 ميليون دلار بابت ديون خارجي خود سود پرداخت کرده است. اين رقم براي ديون خارجي ايران در سال 2013 نيز 33 ميليون دلار عنوان شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان