نسخه شماره 3921 - 1394/09/16 -

 درک درستي از نظريه اجتماعي بايد داشته باشيم 
نويسنده : پروين کاظميان

فهم ما از جامعه منبعث از تفسير افکاري است که بر کنش انسان‌ها حاکم است گاهي ما خودمان را در حال زيستن و کار کردن با مردمي مي‌يابيم که نظرات و عقايدي بسيار متفاوت با ما دارند. دانش شناخت همه جنبه‌هاي اجتماعي کوششي گسترده و همه‌سويه است. که به گونه منظم پديده‌ها بايد بررسي شوند و نظم داشته باشند متاسفانه در گردش اطلاعات از روش پژوهشي استفاده نمي‌شود همان‌طوري که مي‌دانيم مردم بايد دانش بينش جامعه‌شناختي داشته باشند تا با آگاهي به تجزيه و تحليل رويدادها در جامعه بپردازند و نظر بدهند. در نظريه اجتماعي نبايد مفاهيم تاريخي و زماني را از ياد ببريم. درک درستي از نظريه‌پردازي اجتماعي مي‌تواند همبستگي اجتماعي را تقويت کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان