نسخه شماره 3921 - 1394/09/16 -

 گازرساني به 1000 شهر کشور 

رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران گفت: گازرساني به 1000 شهر کشور انجام شده است.به گزارش ايسنا‌، يوسفي‎پور در مانور افت فشار گاز شهر خرم‎آباد، اظهار کرد: اگرچه روحيه جهاد، ايثار و فداکاري کشور ژاپن به گرد پاي ايران نمي‎رسد اما عکس‎العمل آنها در شرايط بحران بسيار مطلوب است چراکه آنها به ساماندهي و نظم امور در اين شرايط اهتمام بيشتري داشته‎اند.وي بيان کرد: شرکت ملي گاز ايران در سازماندهي به شرايط بحران اهتمام ويژه‎اي دارد و تمرکز خود را روي اين نقطه گذاشته است.يوسفي‎پور اضافه کرد: شرکت ملي گاز ايران به اين باور رسيده که در مباحث نرم‎افزاري، انجام تمرينات و مانورها بايد جوش و خروش بيشتري به خرج دهد تا بتواند رضايت مشترکين به خصوص گاز طبيعي را داشته باشد.او با اشاره به اينکه 75 درصد از بحران‎هاي طبيعي کل دنيا در ايران رخ مي‎دهد، اظهار کرد: پديده‎هاي طبيعي در کشور ما زياد است و ما ناچار هستيم چالاک باشيم و عملکرد بهتري در مواجهه با شرايط بحراني داشته باشيم.رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران يادآور شد: 270 هزار کيلومتر شبکه توزيع گاز در کشور با 72 ايستگاه تقويت فشار، 1000 شهر و 18 هزار روستا را تحت پوشش اين نعمت قرار داده‎اند.يوسفي‎پور خاطرنشان کرد‌: چرخاندن اين تاسيسات مستلزم حرکت‎هاي خودجوش شرکت ملي گاز توام با نظم و ساماندهي بيشتر است.وي با بيان اينکه نهمين مانور افت فشار گاز کشور در شهر خرم‎آباد برگزار شد، تصريح کرد: شرکت ملي گاز ايران تمام جهد و کوشش خود را براي ساماندهي شرايط بحران به کار مي‎گيرد اما انجام هر چه بهتر اين کار مستلزم همکاري ساير سازمان‎هاي خدمت‎رسان استاني مانند اداره برق، فرمانداري و... است.وي گفت: رد کردن و عبور سالم از شرايط بحران علي‎الخصوص در زمستان‎هاي طولاني و سخت در گرو همکاري سازمان‎هاي خدمات‎رسان شهري است. علمک‎هاي ما تحت شعاع پايداري و استحکام ابنيه است و سازمان‎هاي مرتبط بايد به آيين‎نامه 2800 و استحکام ساختمان‎ها توجهي ويژه داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان