نسخه شماره 3907 - 1394/08/27 -

 آزادي پسر برادرکش 

پسر جوان که برادر خود را به قتل رسانده بود، با رضايت خانواده اش، از زندان آزاد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اول تير سال 92 ماموران پليس پاکدشت در جريان وقوع يک قتل قرار گرفتند و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با حضور در محل حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. با حضور ماموران مشخص شد که پسر جواني با ضربات چاقو به قتل رسيده است و تحقيقات ماموران نشان داد که اين پسر با ضربات چاقوي برادرش به قتل رسيده است. بنابراين پسر جوان خيلي زود دستگير شد و در بازجويي‌ها به قتل برادرش اعتراف کرد. وي به ماموران گفت: من از بچگي کمي کند فهم بودم و به خاطر اين موضوع خيلي اذيت مي‌شدم. در اين ميان برادرم هميشه مرا تحقير مي‌کرد و به خاطر کند فهمي من مرا مسخره مي‌کرد. هميشه سعي مي‌کردم خودم را کنترل کنم و حرفي نزنم. ولي ديگر طاقت نياوردم و او را با ضربه‌هاي چاقو کشتم. با اعتراف اين پسر وي صحنه قتل را بازسازي کرد و پرونده براي رسيدگي به شعبه 113 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد، اين درحالي بود که خانواده اين پسر رضايت خود را اعلام کردند. بنابراين پسر جوان صبح دوشنبه از جنبه عمومي جرم محاکمه شد. او در اين جلسه با ابراز پشيماني به قضات گفت: اگر برادرم مرا مسخره نمي‌کرد هيچ وقت دست به اينکار نمي‌زدم. در پايان نيز هيات قضايي وارد شور شدند و متهم را به دو سال زندان محکوم کردند که با احتساب ايام قبلي وي از زندان آزاد شد.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان