نسخه شماره 3901 - 1394/08/20 -

 جذب بي‌رويه دانشجو براي کشور خطر محسوب مي‌شود 

يک مدرس دانشگاه گفت: دانشگاه‌ها براي جذب دانشجو بايد محدوديت‌هايي قائل شوند، زيرا جذب بي‌رويه دانشجو بدون برنامه‌ريزي و از طرفي فراهم نبودن فضاي اشتغال، دانشجويان را وارد دنياي خيالي مي‌کند و اين زنگ خطري براي کشور محسوب مي‌شود. دکتر مهدي بياتي در گفت و گو با ايسنا گفت: مراکز مشاوره دانشجويي مستقر در دانشگاه‌ها در راستاي ارتقاي بهداشت رواني دانشجويان نقش مهمي‌ برعهده دارند و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد فعاليت مراکز مشاوره بايد بيشتر باشد. زيرا موفقيت تحصيلي دانشجو وقتي بررسي مي‌شود که مشخص شود سلامت رواني و يا احيانا آسيب‌هاي اجتماعي مبتلا به دانشجويان در چه مرحله‌اي قرار دارند يا دانشجويان به چه ميزان با مراکز مشاوره دانشجويي آشنايي دارند.

وي افزود: اينکه در مراکز مشاوره دانشجويي چه آيتم‌هاي خوب و امکانات مناسب براي حل مسائل رواني و آسيب‌هاي وارد بر دانشجويان ارائه مي‌شود، جاي بحث و بررسي دارد و بررسي آماري را در اين راستا مي‌طلبد که علي‌الظاهر خيلي موفق عمل نکرده‌اند. دکتر بياتي بيان کرد: حوزه دانشگاه، حوزه‌اي است که جوانان وقتي وارد اين حوزه مي‌شوند دنبال رسيدن به رويا و آرزوهايي که سال‌هاي کودکي و نوجواني در ذهن خود مي‌پروراندند، وقتي وارد فضاي دانشگاه مي‌شوند بخشي از اين روياها متاسفانه به تحقق نمي‌پيوندد، يعني وقتي وارد دانشگاه مي‌شوند تازه وارد عرصه‌اي از مسائل و مشکلات جديد که ممکن است حتي دانشگاه به آن فکر نکرده باشد، مي‌شوند، ايضا بايد گفت دانشجويان نيازمند حمايت‌هاي رواني از مراکز مشاوره دانشجويان مي‌شوند که عمدتا برخلاف آنچه که تصور مي‌کردند به دانشگاه رسيدند، بايد عملي مي‌شد.وي در ادامه افزود: مراکز مشاوره دانشجويي بايد با رويکرد چهره به چهره به گفت‌وگو با دانشجويان آسيب ديده بپردازند و با رويکرد حمايتي، پشتيباني و انگيزه‌دهي به آنها کمک کنند. دکتر بياتي با اشاره به نقش مهم دانشگاه در ارتقاي بهداشت رواني دانشجويان بيان کرد: دانشگاه قبل از پذيرش حجم انبوهي از دانشجو بايد نيازسنجي انجام دهد زيرا در برخي رشته‌ها فضاي کسب‌وکار و فضاي اشتغال براي فارغ‌التحصيلان مهيا نيست و اين مسائل به لحاظ رواني ناخودآگاه بر دانشجو تاثير مي‌گذارد و ناامني رواني گاه آنها را به سمت آسيب‌پذير شدن يا انجام بزه هدايت مي‌کند، اين بي‌برنامگي در پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف باعث ايجاد بحران روحي و رواني در دانشجويان شده است. وي در پايان خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها براي پذيرش دانشجو بايد محدوديت قائل شوند، نبايد دانشجويان با بي‌برنامگي در جذب دانشجو و از طرفي فراهم نبودن امکان اشتغال بعد از فارغ‌التحصيلي بي‌رويه پذيرش شوند زيرا اين پذيرش بي رويه دانشجو براي کشور خطر محسوب مي‌شود، در واقع دانشگاه بايد بين افرادي که مدرک مي‌گيرند و کساني که صاحب علم مي‌شوند مرز قائل شود. دانشگاه در واقع بايد علم آموزي که در فرآيند خارج از دانشگاه براي دانشجو فايده داشته باشد را ترويج دهد. بعضا کتاب‌هايي در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شوند متناسب با شرايط فرهنگي،اجتماعي نيستند و اين امر ممکن است باعث بحران در حوزه اجتماعي مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان