نسخه شماره 3896 - 1394/08/14 -

 رييس جمهور در جلسه هيات دولت:
 ايام تاريخي نبايد مورد سوءاستفاده برخي جناح‌ها قرار بگيرد  

رييس جمهوري با گراميداشت سيزدهم آبان؛ روز ملي مبارزه با استکبار جهاني، تصريح کرد: 13 آبان و تمامي مراحل ايستادگي ملت ايران در برابر سلطه‌خواهي بيگانگان در جريان نهضت اسلامي، نشان‌دهنده و تکميل کننده راه مقاومت و ايستادگي در برابر زياده خواهي‌ها و توطئه بيگانگان است.

روحاني در جلسه هيات دولت گفت: بايد از افتخارات و روزهاي ملي و تاريخيِ ايستادگي ملت ايران براي تقويت بيش‌از پيش انقلاب و اتحاد ملت بهره بگيريم و اجازه ندهيم اين ايام تاريخي مورد سوء استفاده برخي جناح‌ها قرار گيرد‌. چرا که هرگونه بهره‌برداري جناحي از اين ايام، به زيان انقلاب و وحدت ملي خواهد بود. رئيس‌جمهوري اظهارداشت: امروز همگان در کشور به راه وخط امام(ره) و انقلاب افتخار کرده و پيرو راه رهبري انقلاب و اجراي قانون اساسي هستند و از آن حمايت مي کنند.

روحاني با بيان اين که رهنمودها و نکاتي که رهبر معظم انقلاب مطرح مي کنند با هدف استحکام قدرت ملي و براي اين است که ملت ايران در برابر نفوذ بيگانگان صف واحدي بوده و در برابر توطئه‌ها هوشيار و بيدار باشند، خاطرنشان کرد: نبايد خداي ناکرده برخي بخواهند از اين کلمات و واژگان سوء استفاده کنند و اينطور نباشد که از اين پس با هر کس که مخالف هستيم، بخواهيم او را به نحوي متهم کرده و گروهي را به حاشيه برانيم.

رئيس‌جمهوري با اشاره به اين که ملت ايران، ملتي بيدار و هوشيار است و تاريخ و تجربه اين ملت، نشان داده که اينگونه اقدامات تأثيري معکوس خواهد داشت، گفت: مردم به درستي معناي نفوذ، استکبار و تاريخ و نحوه رفتار نادرست آمريکا با اين کشور و ملت را مي‌دانند و منافع ملي و آينده کشور را به خوبي تشخيص مي‌دهند. روحاني افزود:بايد به طور واقعي و جدي با هر گونه نفوذ بيگانگان مبارزه کنيم و نبايد عده اي با کلمه «نفوذ» بازي کنند.

رئيس‌جمهوري با بيان اين که رهبري معظم انقلاب متعلق به تمامي ملت ايران است و به گروه و نهادي خاص تعلق ندارد، گفت: همه ملت ايران در مسير انقلاب، استقلال و ايستادگي کشور در برابر بيگانگان متحد هستند و اميدوارم همه جناح‌ها و نهادها به اين نکات توجه داشته و واقعاً تلاش کنيم اگر رهبري انقلاب کلامي را عنوان مي‌کنند به درستي آن را بفهميم و پياده کنيم و اجازه ندهيم افرادي از اين کلمات در راستاي منافع شخصي، گروهي و جناحي خود سوء استفاده کنند. رئيس‌جمهوري ادامه داد: ‌البته مردم در اين زمينه‌ها کاملاً هوشيار، بيدار، ناظر و متوجه هستند و به خوبي شرايط را رصد مي‌کنند و در موقع لزوم مانند انتخابات، آگاهانه و با حضور گسترده نظر خود را اعلام مي کنند. روحاني با بيان اين که 13 آبان براي ملت ايران يک روز تاريخي و آغازي براي دوره جديد در نهضت اسلامي به شمار مي‌رود، گفت: نهضت اسلامي تا آبان سال 1343 بيشتر رنگ‌و‌بوي ضد‌استبدادي داشت، اما از هنگام طرح موضوع کاپيتولاسيون و نطق تاريخي و افشاگرانه امام‌خميني(ره) در مورد برنامه اي استکباري که عليه حرمت و عزت مردم ايران طراحي شده بود و استقلال قضايي و سياسي ايران را زير سؤال مي‌برد، يک حرکت نو و موج عظيمي در کشور عليه استکبار آغاز شد.

رئيس‌جمهوري افزود: براي تاريخ روحانيت ايران افتخار است روزي که سلطه‌گران در اين کشور خواستند عليه عزت و استقلال مردم اقدامي کنند مردم ايران به رهبري روحانيت و مراجع عظام، در صف مقدم مبارزه قرار گرفتند.

روحاني حرکت دانش‌آموزان و نوجوانان در 13 آبان سال 57 را به مفهوم حضور نوجوانان و جوانان در نهضت اسلامي و اقدام دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان سال 58 را عکس‌العملي از سوي ملت ايران در برابر توطئه‌هاي آمريکا براي تخريب انقلاب برشمرد و گفت: جوانان، نوجوانان، دانشجويان و دانش‌آموزان نشان دادند که همگي در صف انقلاب بوده و ثابت کردند انقلاب اسلامي متعلق به قشر خاصي نيست و همه اقشار با سنين متفاوت در اين زمينه فداکاري کرده‌اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان