نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 پياده‌سازي سامانه الکترونيکي کالا در صنعت نفت  

کار پياده‌سازي سامانه الکترونيکي کالاي صنعت نفت از ابتداي آذرماه شروع مي‌شود و بر طبق برنامه‌ريزي انجام شده و دستور وزير نفت، اين سامانه از ابتداي اسفندماه امسال در سطح صنعت نفت قابل اجرا مي‌شود. به گزارش شانا، مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات شرکت ملي نفت ايران در جلسه شوراي استقرار و آموزش سامانه خريد الکترونيکي کالاي صنعت نفت که با حضور محمدرضا مقدم، معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري و سرپرست معاونت امور مهندسي و نمايندگان معرفي شده از سوي شرکت‌هاي تابعه نفتي براي استقرار اين سامانه برگزار شد، به ارائه برنامه زمانبندي اجرايي آموزش و استقرار سامانه کالا و تبيين وظايف شرکتهاي تابعه در اين زمينه پرداخت و گفت: بر‌اساس تصميم شوراي معاونان وزارت نفت مبني بر اجرايي شدن سامانه تامين الکترونيکي کالاي نفت تا پايان بهمن ماه امسال و تاکيد وزير نفت بر اين مهم، 33 گروه به منظور پياده‌سازي، آموزش، فرهنگسازي و پشتيباني سامانه کالا تشکيل شده است. احمد تولايي با بيان اين مطلب افزود: اين 33 گروه، کار خود را از ابتداي آذرماه شروع مي‌کنندو پياده‌سازي سامانه در هر شرکت به طور متوسط به 6 هفته زمان نياز دارد.

تولايي گفت: اين کار به صورت موازي در چهار شرکت اصلي و شرکتهاي تابعه آنها پيش خواهد رفت. وي تصريح کرد: به اين منظور، طرح پياده‌سازي سامانه کالا در صنعت نفت به تصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران رسيده است و اين طرح در قالب قراردادهاي جداگانه‌اي که هر يک از چهار شرکت اصلي به امضا مي‌رسانند، اجرايي مي‌شود. فريبرز گرداني‌نژاد، مديرکل سامانه کالا و حمايت از ساخت داخل وزارت نفت نيز در اين جلسه، بر لازم‌الاجرا بودن پروژه سامانه الکترونيکي کالاي صنعت نفت تاکيد کرد و گفت: شفافيت در فرايند خريد کالا، از مهمترين دستاوردهاي اجراي اين سامانه است.

امير رهنمافر مدير اجرايي پروژه در شرکت مجري نيز در اين جلسه به تبيين مراحل پياده‌سازي و آموزش کار توسط گروه‌هاي مجري پرداخت و اظهار کرد: از مجموع 33 گروه کاري که برنامه‌ريزي شده است، تاکنون 15 گروه ايجاد شده و تا پايان آبان ماه ديگر گروهها نيز تشکيل مي‌شوند.وي با بيان اين که آموزش‌ها به صورت نظري و کارگاهي توامان خواهد بود، ادامه داد: به منظور به حداقل رسيدن ابهامات در پياده‌سازي اين سامانه، ارتباط تنگاتنگي بين مجري و رابطان شرکتهاي تابعه وجود خواهد داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان