نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 وزير نيرو اعلام کرد:
 طرح انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان به ?? استان 

وزير نيرو از انجام مطالعات طرح انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان به 16 استان کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر، حميد چيت‌چيان در دومين کنفرانس منطقه‌اي و يازدهمين کنفرانس تونل ايران گفت: امروزه تونل به يکي از نمادها و عناصر اصلي توسعه زيرساخت‌هاي جوامع بشري تبديل شده و ما شاهد کاربردهاي تونل در نقاطي از زيرزمين هستيم؛ به‌نظر مي‌رسد در آينده کاربردهاي جديدي نيز براي آن تعريف خواهد شد.وي ادامه داد: احداث تونل کاهش هزينه‌ها را در پي دارد، خدمات بهتري به مردم ارائه شده و به اقتصاد کشور کمک خواهد شد.

چيت‌چيان با بيان اينکه پيش از اين کاربرد تونل عمدتاً در معادن و صنعت حمل و نقل جاده‌اي نقش داشت، ولي امروزه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، افزود: تونل‌ها براي انتقال آب، شبکه‌هاي فاضلاب، مترو، فضاهاي زيرزميني مورد نياز براي توليد برق، نيروگاه‌هاي برق‌آبي، انتقال برق، دفاع غيرعامل، ذخيره‌سازي نفت و گاز کاربرد دارد و اين نشان از اهميت اين صنعت در جهان دارد.وي با تاکيد بر اهميت تونل در بخش آب، گفت: به دليل اينکه ما با محدوديت منابع آبي مواجه هستيم و در برخي نقاط که فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود، دسترسي به آب وجود ندارد، ناچار به انتقال آب با استفاده از تونل هستيم.چيت چيان با بيان اينکه الگوي بارش و آرايش منابع آب در کشور ممکن است با پراکنش جمعيت و اقتصاد تطابق نداشته باشد، اظهار داشت: محدوديت منابع آبي و نوع پراکنش بارش‌ها، ما را ملزم کرده که به انتقال آب توجه بيشتري داشته باشيم و روز به‌روز اين وضعيت توسعه پيدا خواهد کرد.وزير نيرو با بيان اينکه يکي از عناصر اقتصادي کردن و مواجه با مسائل زيست‌ محيطي حفر تونل است، بيان داشت: تاکنون 19 تونل براي انتقال آب در کشور حفر شده و در حال بهره‌برداري است که طول آن‌ها به 192 کيلومتر مي‌رسد و 9 تونل نيز با طول بيش از 314 کيلومتر در حال احداث است. وي تصريح کرد: به‌دليل تغيير اقليم و کاهش منابع آب تجديدپذير مجبور هستيم مانند بسياري از کشورهاي جهان در محل درياي شمال و جنوب کشور به شيرين‌سازي آب دريا اقدام کرده و آن را از طريق تونل به نقاط مرکزي و ساير نقاط مورد نياز انتقال دهيم.وزير نيرو گفت: طرحي در دست مطالعه است که با شيرين‌سازي آب در ساحل خليج فارس و درياي عمان به 16 استان در مرکز کشور از طريق انتقال آب، آب‌رساني کرده و آب شرب 47 ميليون نفر را تأمين کنيم.چيت‌چيان با بيان اينکه 26 کيلومتر تونل براي شبکه‌هاي فاضلاب احداث شده است، گفت: اين ميزان به جز خطوط لوله اجرا شده و 20 کيلومتر تونل ديگر نيز براي شهرهاي مختلف در حال احداث است که با توسعه شبکه‌هاي فاضلاب نياز به تونل افزايش خواهد يافت.وي با بيان اين مطلب که تا چند سال قبل شايد کمتر تصور مي‌شد براي انتقال برق نياز به تونل باشد، افزود: 11 هزار و 200 مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي کشور است که بخش قابل‌توجهي از اين ظرفيت نيازمند حفاري‌هاي بسيار در داخل زمين بوده و حتي به دليل توپوگرافي منطقه، حفاري براي احداث نيروگاه در زيرزمين است.وزير نيرو با اشاره به اينکه شرايط شهرنشيني و پيدايش شهرهاي بزرگ و مشکلات انتقال برق هم از نقطه نظر بهداشتي و هم از نقطه‌نظر زيست‌محيطي و مبلمان شهري ما را ناچار به استفاده از تونل براي انتقال کابل‌هاي توزيع و فوق توزيع کرده است، گفت: 50 کيلومتر تونل براي شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و شيراز حفاري شده و در حال بهره‌برداري است و براي انتقال کابل‌هاي برق نيز 10 کيلومتر تونل جديد در حال احداث است.وي، يکي از مشکلات تونل را مشکل ايجاد زيست‌محيطي به خصوص در زمينه آب‌هاي زيرزميني ذکر کرد و ادامه داد: ساخت تونل گاهي باعث شده نظام آب‌هاي زير زميني به هم خورده و يا باعث شده چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها به‌سوي خشک شدن کشيده شوند که بايد راهکاري براي آن پيدا کنيم. چيت چيان با بيان اينکه با دستيابي به فناوري جديد و روش‌هاي نو قادريم هزينه‌ها را کاهش دهيم، گفت: شناخت مناسب زمين و شيوه‌هاي درست حفاري ما را با مشکلات کمتري روبرو مي‌کند و از سويي وجود گسل‌ها و منابع آب زير زميني براي برخي حفاري‌ها مشکلاتي به همراه دارد که بايستي راهکار مناسبي براي آن ارائه کرد.وي با بيان اينکه حفر تونل در شهرها براي استفاده از مترو مشکلاتي براي قنات‌ها ايجاد مي‌کند، گفت: همان‌طور که براي روي زمين نظام شهرسازي و نقشه داريم و برنامه‌ريزي مي‌کنيم، بايد براي زيرزمين هم برنامه‌ريزي داشته باشيم تا در آينده با مشکل مواجه نشويم.وزير نيرو تصريح کرد: با احداث تونل، نياز کمتري به فضاي زيرزمين خواهيم داشت، کاهش هزينه‌ها را در پي دارد و خدمات بهتر به مردم ارائه شده و به اقتصاد کشور کمک خواهد شد. تونل‌ها در آينده سهم قابل توجهي در توسعه کشور خواهند داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان