نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 LEZ به سلامت مردم فکر مي‌کند 

مديرعامل شرکت سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند با بيان اينکه LEZ به سلامت مردم فکرمي‌کند، اظهار کرد: براي موفقيت طرح کاهش در راستاي جلوگيري از آلودگي هوا، ملزم به رها شدن از سطحي‌نگري هستيم و بايد براي حل ترافيک و آلودگي، مردم با مزيت‌هاي حمل و نقل عمومي‌آشنا شوند.

محمود سيادت موسوي با اشاره به اينکه ترافيک منجر به آلودگي هوا مي‌شود، تصريح کرد: بايد اين مشکل را ريشه يابي کنيم و براي کنترل آن مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومي‌ هدايت کنيم.

وي ترافيک را مرتبط به چند سازمان مختلف پايتخت دانست و اظهار کرد: تمامي‌سازمان‌هاي مرتبط به ترافيک بايد اين موضوع را ريشه‌يابي کنند و اقدامات لازم را در طرح کاهش به اجرا برسانند.

مديرعامل شرکت سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند در ادامه به برگزاري پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي حمل و نقل و ترافيک در اسفندماه سالجاري اشاره و خاطرنشان کرد: کنفرانس بين‌المللي حمل و نقل و ترافيک که از سال 73 برگزار شد، از بادوام ترين کنفرانس و نقطه همگرا در بحث‌هاي تخصصي حمل و نقل شده است.

موسوي افزود: در کنفرانس بين‌المللي حمل و نقل و ترافيک مسائل شهري و تجربيات تهران در حوزه حمل و نقل مطرح مي‌شود و با اين تجربيات به ساير شهرها کمک مي‌شود.

مديرعامل شرکت سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند، کنفرانس بين‌المللي حمل و نقل و ترافيک را از مطرح ترين کنفرانس‌ها در حوزه مهندسي دانست و تصريح کرد: اين کنفرانس به عنوان يک نقطه و اجتماعي رسمي‌در حوزه حمل و نقل براي تبادل نظرات است.وي با بيان اينکه موضوع حمل و نقل عمومي‌چند محوري است، خاطر نشان کرد: ضرورت دارد تا کنفرانس حمل و نقل و ترافيک در سطح گسترده و حوزه‌هاي تخصصي حمل و نقل عمومي، بار و مسافر مطرح شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان