نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران:
 پروژه‌هاي فرهنگي اراضي عباس‌آباد مخالف سند راهبردي نيست 

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفت: طبق سند راهبردي مجموعه اراضي عباس‌آباد اجراي پروژه‌هايي که دسترسي‌ها را محدود کند، ممنوع است. قدرت گودرزي با بيان اينکه در سند راهبردي آمده است اگر پروژه‌اي ايجاد شود که محدود کننده دسترسي‌ها باشد نبايد اجرا شود، تاکيد کرد: پروژه‌اي که قرار است در مجموعه فرهنگي اراضي عباس‌آباد اجرا شود، پروژه‌اي فرهنگي، خدماتي و اقامتي است و مخالف سند راهبردي نيست.

وي با بيان اينکه هنوز معلوم نشده است که آيا واقعا زميني در اراضي عباس‌آباد به فروش رفته است يا نه گفت: من تاييد نمي‌کنم که زميني فروخته شده است اما اگر زميني خلاف سند راهبردي به فروش رفته است ممنوع و خلاف است.

گودرزي افزود: بنا بر کاربري که براي مجموعه عباس‌آباد تعريف شده است، پروژه‌هايي که در اين مجموعه اجرايي مي‌شود بايد حتما مطابق با سند راهبردي باشد.

وي در خصوص آخرين وضعيت حسابرسي سازمان‌ها هم اظهارکرد: تفريغ بودجه سال92 شهرداري تهران در شوراي شهر تصويب شد. حسابرسي تلفيقي سازمان‌ها و شرکت‌ها نيز هم اکنون در حال انجام است. به طوري که تاکنون گزارش حسابرسي 19 شرکت قرائت شده است.

معاون شهردار تهران درباره حسابرسان نيز بيان کرد: حسابرساني که دارند حسابرسي سازمان‌ها و شرکت‌ها را انجام مي‌دهند همه از جامعه حسابرسان هستند؛ چه آنهايي که از طرف شورا به شهرداري مي‌آيند و چه آنهايي که مستقيما از طرف شهرداري مامور به انجام مي‌شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان