نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 مرد افغان که زن ايراني را به قتل رساند، ‌به زودي اعدام مي‌شود 

مرد جواني که در يک درگيري زني را به قتل رسانده بود، به زوي اعدام مي‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز 18 مرداد سال 93 ماموران پليس در جريان وقوع يک قتل قرار گرفتند. آنها بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و به تحقيق در اين رابطه پرداختند.

با آغاز تجسس‌ها مشخص شد که زن جواني پس از درگيري با يک مرد افغاني از سوي او خفه شده و کشته شده است. اين مرد بلافاصله دستگير شد و به جرم خود اعتراف کرد. با اعتراف وي پرونده براي رسيدگي به شعبه 113 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. متهم در اين شعبه اظهارات قبلي خود را انکار کرد و گفت: دوستانم مرا فريب دادند. آنها از من خواستند قتل را به گردن بگيرم و گفتند که کارهايم را انجام مي‌دهند تا هرچه زودتر از زندان آزاد شوم. ولي حالا از اينکه اعتراف کرده ام پشيمانم. من قتل را مرتکب نشدم و چهار دوست ديگرم وقتي با اين زن که از آشناهايمان بود درگير شدند او را خفه کردند. تنها کسي که در قتل هيچ دخالتي نداشت من بودم.

بعد از صحبت‌هاي اين مرد قضات دادگاه حکم قصاص او را صادر کردند. اين حکم اما در ديوان عالي کشور تاييد نشد و پرونده اينبار براي رسيدگي به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. متهم در اين شعبه نيز اظهارات قبلي خود را تکرار کرد و قتل را به گردن دوستانش انداخت. با اينحال قضات اين شعبه نيز حکم به قصاص وي صادر کردند.

در نهايت اين حکم به تاييد قضات ديوان عالي کشور رسيد و قرار است به زودي اجرا شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان