نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 بدهي راه‌آهن به بانک‌ها تا دو ماه آينده صفر مي‌شود 

مديرعامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران با تائيد انتقال بدهي‌هاي راه‌آهن به دولت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، از صفر شدن بدهي‌هاي اين شرکت به سيستم بانکي تا دو ماه آينده خبر داد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه‌و‌شهرسازي، «محسن‌پور سيد‌آقايي» در خصوص بدهي 6 هزار ميليارد توماني شرکت راه‌آهن به بانک‌ها گفت: به اين دليل که همه اين بدهي‌ها در اجراي طرح‌هاي دولت قبل بوده و طبق ماده 6 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي کشور، اين بدهي‌ها، بدهي دولت به شمار مي‌آيد. وي افزود: در ماده قانوني يادشده اين نکته آمده است که بدهي شرکت‌هاي دولتي که در راستاي اجراي طرح‌هاي قانوني دولت ايجاد شده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آنها را تضمين کرده مي‌تواند با تاييد سازمان حسابرسي و تصويب هيات دولت به دولت واگذار شود. مديرعامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران با بيان اينکه اقداماتي براي واگذاري اين بدهي‌ها به دولت صورت گرفته است، افزود: در اين راستا نامه‌اي به وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان حسابرسي ارسال کرديم و فرآيند قانوني براي انتقال اين بدهي‌ها به دولت آغاز شده است. پورسيدآقايي افزود: بانک مرکزي هم اخيرا در نامه‌اي به معاون اول رياست‌جمهوري اعلام کرده که اين بدهي‌ها به دليل اينکه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي کشور رسيده در راستاي تکاليف قانوني وزارت راه و شهرسازي بوده است و بايد براي انتقال اين بدهي‌ها به دولت تسريع شود. وي با بيان اينکه تا زماني که اين بدهي‌ها به نام شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران باشد، راه‌آهن نمي‌تواند از تسهيلات قانوني براي اعطا به شرکت‌هاي خصوصي و خارجي استفاده کند، افزود: قانون اجازه نمي‌دهد که شرکت‌هاي دولتي تا زماني که بدهي دارند تسهيلات جديد بگيرند و يکي از مشکلات راه‌آهن براي استفاده از منابع خارجي و فاينانس‌ها همين موضوع است. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين مدت و تأييد سازمان مديرت و برنامه‌ريزي کشور اظهاراميدواري کرد: تا 2 ماه آينده اين بدهي‌ها با طي کردن فرآيند قانوني خود به دولت منتقل و به تبع آن مشکلات راه‌آهن در جذب سرمايه‌هاي خارجي برطرف شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان