نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 بازگشت ناو آمريکايي به درياي چين 

يک مقام امنيتي دولت آمريکا گفته است که اين کشور قصد دارد يک ناوشکن را بار ديگر به درياي جنوبي چين اعزام کند تا آزادي کشتيراني در منطقه را «بيش‌از‌پيش به نمايش بگذارد». بن رودز دستيار مشاور امنيت ملي روز دوشنبه اظهار نظر مي‌کرد و همزمان يک مقام ديگر آمريکايي که از او نام برده نشد به خبرگزاري رويترز گفت که گشت‌ها هر سه ماه حداقل دو بار انجام خواهد شد. هفته گذشته ورود يک ناوشکن آمريکايي به ناحيه‌اي که چين مدعي مالکيت آن است باعث خشم پکن و صدور هشداري به آمريکا شد. يواس‌اس‌لاسن مجهز به موشک‌هاي هدايت شونده وارد ناحيه‌اي در اطراف تپه‌هاي سوبي و ميسچيف در مجمع الجزاير اسپرتلي شد. آقاي رودز گفت اطمينان از آزادي کشتيراني در درياي‌جنوبي چين بخشي از منافع آمريکاست.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان