نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 وزير اطلاعات:
 نامزدي داوطلبان نمايندگي نيز حق‌الناس است 

وزير اطلاعات به نقش مهم حراست وزارت کشور در عرصه انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌و مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب آراي مردم را حق الناس دانستند، نامزدي داوطلبان نمايندگي نيز حق‌الناس است که نمي‌توانيم آن را به سادگي سلب کنيم مگراينکه حجت شرعي داشته باشيم. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت کشور، حجت‌الاسلام سيدمحمود علوي در همايش مديران کل حراست استانداري‌هاي سراسر کشور و سازمان‌هاي تابعه، دو قطبي شدن جامعه در انتخابات پيش‌رو را به نفع دشمن خواند و افزود: در نظام جمهوري اسلامي‌ايران ولي فقيه و رهبر معظم انقلاب، در رأس نظام است و هر آنچه است در طول ايشان قرار دارند ما چيزي عرض مقام رهبري نداريم و نمي‌شناسيم و همه زير چتر معظم‌له هستيم.

وي ادامه داد: جامعه ما يک ساختار دارد و سلايق مختلف سياسي مبناي ايجاد قطب نيست.

وزير اطلاعات در ادامه يکي از اهداف حکومت اسلامي‌را برقراري امنيت بر اساس شرع وقانون نام برد و گفت: بهترين نتيجه کار اطلاعاتي فعاليت توأم با اخلاق است و مي‌توانيم وظايف حراستي و صيانتي خود را با رعايت اخلاق حسنه انجام دهيم.

علوي افزود: کاراطلاعاتي، امنيتي و حراستي در نظام اسلامي ‌بايد در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد و چارچوب کارمجموعه حراست، حفظ کرامت و شخصيت انسان‌هاست و هرچه کرامت انسان‌ها بالاتر برود، اعمال خلاف و ناهنجاريها خو د به خود کاهش مي‌يابد. وي ادامه داد: کار حراستي،کار اطلاعاتي و امنيتي در نظام جمهوري اسلامي ‌با ساير کشورها متمايز و متفاوت است. کار حراستي،کار اطلاعاتي و امنيتي و هر کار ديگري در نظام جمهوري اسلامي‌بايد در چارچوب شرع مقدس باشد.

وزير اطلاعات با بيان اينکه باورهاي ايماني در پرتو آرامش و امنيت رشد مي‌کند افزود : بايد هويت وکرامت مردم در حد اعلا محترم شمرده شود تا جامعه به بالندگي برسد و زيربناي رفتار سازنده افراد درمحيط‌هاي کاري فراهم شود چون خداوند به انسانها کرامت اعطا کرده است و کسي حق سلب آن را ندارد. علوي اظهارداشت: ما نمي‌توانيم در راستاي ماموريت‌هاي حاکميتي اين کرامت را سلب کنيم و اين کرامت انسان باعث نشاط، شادابي و پويايي جامعه بشري است، حتي خود انسان هم نمي‌تواند اين کرامت را از خود سلب کند و تن به ذلت بدهد و اين کرامت را پيش پاي ديگران و با تسليمش در برابر ظلم و زورگويي قرباني و ذبح بکند بلکه بايد اين کرامت را پررنگتر بکند. پررنگي اين کرامت به وسيله حالت خدا ترسي است، نتيجه اين حفظ کرامت در بهداشت رواني جامعه تاثير بسيار بالايي دارد.

وزير اطلاعات خطاب به مديران حراست مجموعه وزارت کشور گفت‌: تلاش کنيد در مجموعه‌اي که مسئوليت صيانت، حفاظت و حراست آن را داريد، کرامت انساني محفوظ و حرمت آنها حفظ شود.

علوي افزود : راهبرد اسلام، ايجاد فضاي آرامش در جامعه است، شما در محيط‌هاي کاري خود ضمن اعتماد به کارکنان و ايجاد آرامش، استرس را از آنها دور کنيد تا وظايف خود را با آرامش انجام دهند .

وي با تأکيد بر لزوم حفظ حرمت، کرامت و شخصيت کارکنان گفت: آسيب‌هاي کاري را قبل از اينکه کسي دچار شود شناسايي و اعلام کنيد، ماموريت شما در درجه اول صيانتي است. ابزار رعب ابزاري براي مديريت دشمن و کفار است و مربوط به جامعه خودي نيست، ابزار مديريت نيروي خودي محبت کردن، مهرورزي و فراهم ساختن فضاي کاري سالم و با نشاط است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان