نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران:
 هنوز هيچ سانتريفيوژي را جمع نکرده ايم 

سخنگوي سازمان انرژي اتمي، همکاري‌هاي دو جانبه و چند جانبه ايران با کشورهاي پيشرفته در عرصه هسته‌اي را رو به جلو توصيف کرد و گفت: ما آماده تبادل نيروي انساني در زمينه‌هاي مختلف هسته‌اي با اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و کشورهاي مختلف هستيم. به گزارش ايرنا، بهروز کمالوندي در نشست بررسي و تحليل پيامدهاي برجام بر جايگاه ژئوپوليتيک ايران که در دانشگاه خوارزمي‌برگزار شد، افزود: ايران در عين حال که مي‌تواند به عنوان کشور عضو باشگاه هسته‌اي به کشورهاي زيادي از جمله کشورهاي آفريقايي خدمات هسته‌اي ارايه دهد، همچنين مي‌تواند دريافت‌کننده فناوري هسته‌اي باشد. وي ادامه داد: در بحث هسته‌اي ما منتظر فرصتي بوديم که طرف مقابل به اين نتيجه برسد که ظرفيت هسته‌اي ايران را بپذيرد و اوباما و تيم جديد مذاکرات آن کشور، اين را درک و آن را به زبان آوردند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي‌تصريح کرد: هدف اين سازمان در مذاکرات اين بود که محدوديت‌ها به طور حداقلي باشد و محروميت براي صنعت هسته‌اي ايران ايجاد نکند و همچنين برنامه غني‌سازي ايران به رسميت شناخته و هم زمان تحريم‌ها برداشته شود. کمالوندي ادامه داد: ما آن چه را مي‌خواستيم در فرآيند مذاکرات به دست آورديم و موفق هم بوديم، در حوزه فني فراتر از حد انتظار دستاورد داشتيم که در نتيجه استمرار و تاکيد بر اصول به دست آمد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي‌گفت: تحليل برجام نيازمند درک عميق و دانش گسترده است و نبايد به تحليل‌هاي غير‌واقع ‌گرايانه اعتنايي کرد. کمالوندي خاطرنشان کرد: تحليل برجام به اين دليل که سندي سياسي، فني و حقوقي است، نيازمند درک عميق از همه مسايل و به ويژه شناخت کامل نسبت به اوضاع و احوال جهان پيرامون مادارد. وي با بيان اين که دولت‌هاي اقتدار گرا امروزه در حال دگرگوني و دستخوش تغيير و تحولات قومي ‌شده‌اند، گفت: به همين دليل امروز اين دولت‌ها قدرتشان را به بخش‌هاي غير‌دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي واگذار کرده اند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي‌ادامه داد: پيچيدگي‌هاي عالم سياست پيش‌بيني‌ها را سخت و برنامه‌ريزي‌ها را مخدوش مي‌کند، اما حقيقت اين است که در يک نظام سياسي مبتني بر مباني واقع گرايانه همه مجبور هستيم در برخي رويکردها تجديد نظر کنيم. کمالوندي با يادآوري اين که جهان پيرامون ما سرشار از فرصت‌ها و تهديدها است، اظهارداشت: در همين شرايط برخي کشورها شرايط ايده آلي تجربه مي‌کنند و کشور ايران نمونه بارزي از اين گونه کشورها است چرا که در روزگار معاصر کشورهاي داراي اقتدار متوسط همچون جمهوري اسلامي‌ ايران توانسته است با تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي به پيشرفت‌هاي شگرفي دست يابند. وي همچنين به اين نکته اشاره کرد که رويکرد ما در مذاکرات هسته‌اي تثبيت مواضع اصولي و منطقي جمهوري اسلامي ‌ايران بود در مقابل رويکرد طرف مقابل که متوقف کردن ايران و تثبيت آن در عرصه جهاني و منطقه اي بود. سخنگوي سازمان انرژي اتمي‌تصريح کرد: غربي‌ها به توانايي‌هاي عظيم جمهوري اسلامي ‌ايران پي برده‌اند و مي‌دانند که اين توانايي‌ها نهادينه شده و ديگر وجدا شدني از جمهوري اسلامي‌ايران نيست. به همين دليل بازگرداندن ايران به عقب و به شرايط قبل از برجام ديگر ممکن نيست. کمالوندي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اين که يک فرصت 10 الي 15 ساله پيش‌رو داريم که بسيار حساس است، خاطرنشان کرد: جمعيت جوان و بسيار نيرومندي در کشور داريم که بايد به خوبي از آن استفاده کنيم. کمالوندي درادامه گفت: هنوز هيچ سانتريفيوژي را جمع نکرده ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان