نسخه شماره 3891 - 1394/08/09 -

 دادگاه خانواده 

همسرم در ميان جمع تحقيرم مي‌کند

مرد جوان وقتي ديد که همسرش در ميان جمع او را تحقير مي‌کند، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت: آقاي قاضي همسرم در ميان جمع تحقيرم مي‌کند. وي افزود:او اصلا متوجه نيست که من يک مرد هستم و براي خودم غرور و شخصيت دارم. کافي است يک مهمان به خانه ما بيايد، آنوقت است که همسرم به تمام حرف‌هاي من مي‌خندد. مرتب اشتباهات مرا با صداي بلند گوشزد مي‌کند و يا براي همه تعريف مي‌کند که مثلا من فلان روز فلان اشتباه را مرتکب شده‌ام. مرد جوان ادامه داد: او جوري اين کارهاي مرا تعريف مي‌کند که باعث مي‌شود، همه به من بخندند و مسخره‌ام کنند. هر بار که در ميان جمع هستيم به شدت از رفتارهاي همسرم عصباني و ناراحت مي‌شوم. هميشه هم سر اين موضوع با او دعوا کرده‌ام ولي فايده‌اي نداشته و او کوچکترين تغييري در رفتارش نداده است. براي همين تصميم به جدايي از اين زن گرفتم. بعد از صحبت‌هاي مرد جوان، به دستور قاضي همسرش نيز به دادگاه احضار شد تا صحبت‌هاي او خود را به قاضي بگويد.

درخواست طلاق بخاطر يک سيلي

زن جوان وقتي ديد که شوهرش به صورت او يک سيلي زد، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت: آقاي قاضي شوهرم دست به زن دارد و من تازه متوجه اين موضوع شدم. وي افزود:من هميشه از مردهايي که روي همسرشان دست بلند کنند و آنها را کتک بزنند، بيزار بودم. يکي از دلايلي هم که شوهرم را دوست داشتم، اين بود که تصور مي‌کردم شوهرم هيچ وقت مرا کتک نمي‌زند و دست روي من بلند نمي‌کند. براي همين هميشه احساس مي‌کردم در کنار شوهرم خوشبخت مي‌شوم. ولي چند وقت پيش، شوهرم سر يک موضوع کوچک و بي اهميت، شروع کرد به داد و فرياد به راه انداختن. زن جوان ادامه داد:از فريادهاي او خيلي تعجب کرده بودم، براي همين حرفي نزدم، شوهرم ناگهان يک سيلي به من زد و من که شوکه شده بودم نمي‌دانستم بايد چکار کنم. آنجا بود که متوجه شدم شوهرم هم مثل خيلي از مردهاي ديگر دست به زن دارد و ديگر از زندگي کردن در کنار اين مرد وحشت دارم، براي همين بلافاصله تصميم به جدايي گرفتم. بعد از صحبت‌هاي اين زن قاضي شوهرش را هم به دادگاه احضار کرد تا صحبت‌هاي او را هم بشنود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان