نسخه شماره 3881 - 1394/07/26 -

 تاثير پديده «ال‌نينو» در ايران:
 پيش‌بيني افزايش 10 تا 20 درصدي بارندگي در کشور 

کارشناسان هواشناسي افزايش 10 تا 20 درصدي بارندگي در کشورمان را در پاييز و زمستان امسال پيش‌بيني کرده‌اند، وضعيتي که برخي آن را نتيجه پديده ال نينو مي‌دانند اما عده‌اي هم معتقدند اين پديده به تنهايي علت افزايش بارندگي نيست.

امسال بر خلاف يک دهه گذشته پيش‌بيني‌ها نشان از افزايش بارندگي در فصل پاييز و زمستان دارد که برخي کارشناسان هواشناسي علت آنرا پديده «ال‌نينو» مي‌دانند.

ال نينو پديده اي است که در اقيانوس آرام شکل مي‌گيرد که به علت گردش امواج مياني روي تمام زمين از جمله ايران تاثير مي‌گذارد، البته اين تاثير غير‌مستقيم است. مجيد آزادي مدير گروه پژوهشي و هواشناسي ديناميک و هم‌ديدي پژوهشکده هواشناسي و علوم جو در گفت‌و‌گو با ايرنا گفت: پديده ال نينو يک دور پيوند است به اين معنا که اين پديده در بخشي از کره زمين رخ مي‌دهد اما روي تمام زمين تاثير مي‌گذارد. وي افزود: ال نينو در سال‌هاي گذشته نيز وجود داشته اما تاثير آن بر بارندگي متفاوت بوده است، گاهي موجب افزايش و گاهي موجب کاهش مي‌شود که اين مساله بستگي به قدرت و زمان ماندگاري آن دارد.

آزادي تاکيد کرد: به طور کلي پيش‌بيني هوا کار دشواري است زيرا عوامل مختلفي در آن تاثير‌گذار هستند از اين رو بايد تمام گزينه‌ها با دقت در کنار هم مورد بررسي قرار گيرند تا باز هم نتيجه تقريبا صحيحي به دست آيد.

وي ادامه داد: پيش‌بيني هوا در دنيا علم جديدي است بنابراين، اين که با قطعيت بتوان تاثير يا بي‌تاثيري ال نينو را بر افزايش بارندگي اعلام کرد‌، زياد صحيح نيست اما معمولا تجربه نشان داده زماني که ال‌نينو فعال است بارش هم زياد مي‌شود.

آزادي اظهار کرد: اينکه اعلام شده امسال پديده ال‌نينو موجب افزايش بارندگي در کشور مي‌شود تا حدي قابل تامل است زيرا با يک دور پيوند نمي‌توان پيش‌بيني صحيحي انجام داد بنابراين براي دست يافتن به يک نتيجه صحيح بايد تمام احتمالات کنار هم قرار گيرند.

وي گفت: امروزه تمام دنيا پيش‌بيني را با مدل عددي انجام مي‌دهند که داراي بيشترين صحت است، البته آن هم درست و نادرستي دارد، در مدل عددي دور پيوندها مانند پديده ال نينو را به عنوان يک گزينه مستقيم براي پيش‌بيني در نظر نمي‌گيرند بلکه اثرات آنرا به طور غير‌مستقيم لحاظ مي‌کنند زيرا پيش‌بيني با يک دور پيوند اشتباه است.

مديرگروه پژوهشي و هواشناسي ديناميک و هم‌ديدي پژوهشکده هواشناسي و علوم جو اظهار کرد: اما امسال به علت فعال بودن پديده ال نينو و قدرت زياد آن پيش‌بيني مي‌شود تاثير زيادي بر افزايش بارندگي داشته باشد.

همچنين «محمدرضا صوفياني» پيش‌بين اداره کل هواشناسي استان تهران در اين باره گفت: پديده ال نينو در طي سرد و گرم شدن آب‌هاي سطحي اقيانوس آرام اتفاق مي‌افتد، يعني وقتي شرق اقيانوس آرام گرم‌تر از حد نرمال مي‌شود در آن قسمت سامانه کم فشار شکل مي‌گيرد که باعث مي‌شود در سواحل پرو ( آمريکاي جنوبي) بارندگي بيشتر از حد نرمال رخ دهد. وي افزود: اين مساله باعث مي‌شود تا سيستم‌هاي کم فشار در شرق و همزمان سيستم پرفشار در غرب اقيانوس آرام شکل گيرد که اين مکانيزم بر روي امواج تراز مياني تاثير مي‌گذارد.

صوفياني درباره تاثير ال‌نينو بر آب‌و‌هواي ايران گفت: ال نينو در کشور روي سامانه پرفشار جنب حاره ايران تاثير مي‌گذارد و آنرا به عرض‌هاي پايين‌تر انتقال مي‌دهد که اين مساله موجب فعال شدن سامانه‌هاي تراز مياني در کشور مي‌شود و افزايش بارندگي را به همراه دارد.

وي اظهار کرد: البته ال نينو به تنهايي نمي‌تواند بر بارندگي تاثير گذار باشد بلکه عوامل ديگري مانند پديده MJO و NAO که پديده‌هايي مشابه ال‌نينو هستند نيز در اين زمينه دخيل‌اند که البته تاثير هر کدام از اين پديده‌ها به دوره زماني فعاليت آنها بستگي دارد.

صوفياني ادامه داد: دوره زماني اين پديده‌ها متفاوت است به عنوان مثال دوره زماني فعاليت پديده MJO چند روز و NAO فصلي است در حالي که اين دوره براي ال‌نينو حداقل 9 ماه است، همچنين شدت تاثير اين پديده بر بارندگي به ميزان فاصله منشا شکل‌گيري آن تا ايران بستگي دارد.

وي افزود: امسال پيش‌بيني شده که ال نينو قوي‌تر از حد نرمال است از اين رو سالي پربارش‌تر از حد طبيعي براي کشور پيش‌بيني شده است.

پيش‌بين اداره کل هواشناسي استان تهران گفت: بر اين اساس پيش‌بيني شده است پاييز و زمستان امسال نسبت به بلند مدت ( 30 ساله) 10 تا 20 درصد افزايش بارندگي داشته باشيم.

ايران کشوري خشک و نيمه خشک است و استحصال بي رويه از منابع آبي در چند سال گذشته کشور را به سمت خشکسالي پيش برده است و اگر روند مصرف استحصال بي‌رويه از منابع آب ادامه يابد به زودي دچار بحران کم آبي خواهيم شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان