نسخه شماره 3874 - 1394/07/18 -

 درگيري خواستگار کينه جو با پدر دختر مورد علاقه با قتل پايان يافت 

مرد ميانسالي که متهم است در درگيري با خواستگار دخترش، يکي از دوستان او را به قتل رسانده است در دومين جلسه محاکمه خود نيز منکر قتل شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هشت مرداد سال 85 ماموران پليس خزانه در جريان وقوع يک درگيري مرگبار قرار گرفتند که بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. با حضور ماموران در محل مشخص شد که پسر جواني با ضربه چاقو از سوي يک مرد ميانسال به قتل رسيده است و بلافاصله اين مرد شناسايي و دستگير شد. وي تحت بازجويي قرار گرفت ولي قتل را انکار کرد. او به ماموران گفت: خواستگار دخترم براي اينکه با ازدواج دخترم و او مخالفت کرده بودم از من کينه به دل داشت. براي همين روز حادثه با مقتول و يکي ديگر از دوستانش به سراغم آمدند و با من درگير شدند. اما در اين ميان ناگهان مقتول چاقو خورد که من حتي نديدم که چه کسي او را کشت. ولي باور کنيد من ضربه اي به او نزدم. با اين اعترافات، پسر جوان که خواستگار دختر متهم بود، در تحقيقات به ماموران گفت: قضيه درگيري ما با متهم سر خواستگاري و دخترش نبود. متهم به من مبلغي پول بدهکار بود و آن را پس نمي‌داد. براي همين روز حادثه با دوستانم رفتيم که پول پس بگيريم اما درگيري پيش آمد و دوستم در اين درگيري کشته شد. پس از اين اظهارات، متهم مجرم شناخته شد و در دادگاه کيفري محاکمه شد. قضات اين دادگاه نيز پس از برگزاري جلسه محاکمه متهم را به قصاص محکوم کردند. اما اين راي در ديوان عالي کشور تاييد نشد و پرونده بار ديگر به شعبه دوم دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.

متهم صبح پنج شنبه محاکمه شد و باز هم قتل را انکار کرد. در پايان نيز هيات قضايي وارد شور شدند تا راي نهايي در خصوص اين پرونده را صادر کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان