نسخه شماره 3851 - 1394/06/21 -

 موادفروش افغان از ترس پليس خود را از پل مديريت پرتاب کرد 

مواد فروش افغان که از ترس پليس خود را از پل مديريت به پايين پرتاب کرده بود، در حاليکه با تير پليس زخمي شده بود 48 ساعت در بين درختچه هاي زير پل مخفي شد اما در نهايت به دام پليس پايتخت افتاد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،ساعت 17 عصر نهم شهريور ماه برابر گزارش دريافتي از حراست بيمارستان شفايحيائيان مبني بر بستري بودن يک نفر تبعه افغانستان که تير خورده است بلافاصله عوامل يگان کلانتري 109بهارستان به بيمارستان اعزام و اقدام به بررسي موضوع کردند. در تحقيقات بعمل آمده از همسر فرد تير خورده وي ضمن معرفي خود به هويت «مهرانه» اعلام داشت که همسر بنده به هويت «قادر» حدودا 32 ساله از مواد فروشان محدوده پل مديريت است، دو روز پيش جهت فروش مواد به پل مديرت مراجعه کرده بود که در حين پاکسازي محدوه اتوبان چمران از وجود مواد فروشان و معتادان از سوي ماموران پايگاه دوم پليس مبارزه با مواد تهران بزرگ هنگام فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. طي تحقيقات بعمل آمده از حراست بيمارستان مشخص شد فرد تيرخورده جهت فرار از دست مامورين خود را از روي پل به پايين پرتاب نموده و ازناحيه پاها دچار شکستگي گرديده و به مدت 48ساعت خود را در بين درختچه هاي زير پل مخفي و پس از بهوش آمدن با خانواده خود تماس گرفته و توسط آنها به بيمارستان منتقل شده است.

سرهنگ مهدي کرمي رييس کلانتري 109بهارستان درباره اين خبر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:پرونده اي در اين رابطه تشکيل و ضمن اعلام به ستاد پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ براي متهم مامور مراقب قرار داده شد تا پس از بهبودي جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان