نسخه شماره 3851 - 1394/06/21 -

 ‌ تعامل عزتمندانه به انزوا و خودباختگي نه مي‌گويد 

رييس دفتر رييس‌جمهور گفت: نبايد به کساني که مي‌خواهند عقيده خود را به جامعه تحميل کنند ميدان داد. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان در مراسم سي و ششمين سالگرد درگذشت مرحوم آيت‌الله طالقاني افزود: يکي از ويژگي‌هاي مرحوم طالقاني تلاش هميشگي براي تقويت انسجام جامعه بود. اگرچه بايد اختلاف‌نظرها را ببينيم اما در زمان عمل اين اختلاف‌نظرها نبايد در انجام عمل اجتماعي و موضع‌گيري مقابل بيگانگان خللي ايجاد کند. اين کار دو شرط دارد که يکي از آن‌ها بردباري و صبر است، يعني اين که حرف ديگران را بشنويم چون لازمه علم، بردباري است. او ادامه داد:‌ نبايد به کساني که مي‌خواهند عقيده خود را به جامعه تحميل کنند ميدان دهيم و ميدان را براي کساني باز کنيم که با تجميع نظرات مي‌خواهند حقايق را نشان دهند. شرط دوم نيز تاکيد بر مشترکات است. براي تقويت انسجام، وحدت و هويت ملي به جاي آن که به دنبال 10 درصد اختلاف نظر برويم و ديگران را متهم کنيم روي 90 درصد مشترکات تاکيد داشته باشيم.

رييس دفتر رييس‌جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر جذب حداکثري و دفع حداقلي گفت: اگر بنا را بر تقويت مشترکات بگذاريم جامعه‌اي منسجم‌تر و مقاوم‌تر در برابر بيگانگان خواهيم داشت. مرحوم طالقاني هم با عمل خود نشان داد مي‌توان زندگي و تعامل عزتمندانه داشت.

نهاونديان گفت:‌ بايد تعامل عزتمندانه را بار ديگر از طالقاني بزرگ بياموزيم و اين که چگونه مي‌توانيم با جهان، هم‌چنين در داخل جامعه تعامل داشته باشيم. البته تعامل عزتمندانه يعني تعاملي که در آن دست از ارزش‌ها برنمي‌داريم و احقاق حقوق ملت را دنبال مي‌کنيم. رييس دفتر رييس‌جمهور تاکيد کرد: ما اگر ارتباط خود را با سايرين گسترش مي‌دهيم نشان اعتماد به نفس‌مان است. تعامل عزتمندانه به انزوا و شيفتگي و خودباختگي در مقابل فرهنگ بيگانه و توطئه تحميل انزوا نه مي‌گويد. اين که مردم ما با قدرت و منطق در مذاکرات عزتمندانه هم حقوق هسته‌اي را تامين کنند و هم کاري کنند که هيات‌هاي متنوع از کشورهاي جهان براي تعامل با فرهنگ و اقتصاد ايران از هم سبقت بگيرند، درسي است که از تعامل سازنده گرفته‌ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان