نسخه شماره 3860 - 1394/06/31 -

 شهرداران لبنان در بازديد از مرکز کنترل ترافيک تهران:
 ترافيـک تهـران هوشـمنـدانه مديـريـت مـي‌شـود 
 فتاحي: 400 تقاطع اصلي تهران به صورت هوشمند کنترل مي‌شوند

شهرداران مناطق مختلف لبنان که به دعوت شهرداري تهران در پايتخت کشورمان به سر مي‌برند، در ديدار از مرکز کنترل ترافيک از نزديک با اقدامات اين مرکز در جهت اداره و مديريت جريان ترافيک تهران آشنا شدند. مدير مرکز کنترل ترافيک تهران در اين ديدار با ارائه توضيحاتي در خصوص نحوه فعاليت اين مرکز گفت: در حال حاضر 400 تقاطع اصلي تهران از طريق مرکز مذکور به طور شبانه‌روزي و به صورت هوشمند کنترل مي‌شوند.

مهندس همايون فتاحي با اشاره به تأثير کنترل هوشمند معابر شهري بر کاهش تخلفات رانندگي، افزود: با کنترل محدوده طرح ترافيک از طريق استقرار سيستم هوشمند، ميزان ورود خودروهاي فاقد مجوز طرح ترافيک به اين محدوده به کمتر از 10 درصد قبل از نصب اين سيستم کاهش پيدا کرده است.

وي با بيان اين که سيستم هوشمند بر کاهش سرعت غير مجاز در بزرگراه‌هاي شهري نيز بسيار مؤثر بوده، اظهار کرد: بعد از نصب دوربين‌هاي کنترل سرعت، ميزان تصادفات رانندگي و تلفات ناشي از آن در بزرگراه‌هاي شهر به ميزان چشمگيري کاهش يافته است. مدير مرکز کنترل ترافيک با تأکيد بر آمادگي اين مرکز به منظور استقبال از مهر و آغاز سال جديد تحصيلي، تصريح کرد: اين مرکز با استفاده از ظرفيت‌هايي همچون استوديو صداي شهر راديو تهران، تلويزيون‌هاي شهري و تابلوهاي متغير خبري، اخبار ترافيکي و وضعيت ترافيک شهر را لحظه به لحظه به اطلاع رانندگان و ساير شهروندان مي‌سارند.

گفتني است در اين بازديد که حسين نمر مدير امور شهرداري‌هاي لبنان به اتفاق 11 نفر از شهرداران مناطق مختلف اين کشور حضور داشتند، با ابزار شگفتي از گستردگي کار مرکز کنترل ترافيک تهران در نظارت کامل بر اين کلان شهر، تأکيد کردند: اداره و مديريت جريان ترافيک تهران کار بسيار گسترده و در عين حال پيچيده و دشواري است که مديريت شهري تهران به بهترين شکل ممکن از پس انجام آن بر آمده است. هيأت لبناني که در پايان اين ديدار از پارکينگ مکانيزه ايرانشهر نيز ديدن نمودند، با تأکيد بر اهميت و حساسيت مديريت ترافيک در تهران، خاطرنشان کردند: علاوه بر کنترل هوشمندانه ترافيک تهران، ارائه خدمات حمل و نقلي و خدمت‌رساني روزانه ناوگان حمل و نقل عمومي به 9 ميليون شهروند تهراني، عمليات طاقت فرسايي است که هر روز به بهترين شکل ممکن از سوي مديريت شهري تهران انجام مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان