نسخه شماره 3842 - 1394/06/10 -

 پيشنهاد 

شيخ نشين اسکانديناوي در شماره جديد عصر کيمياگري

نشريه تخصصي عصر کيمياگري، در شماره جديد خود پرونده ويژه‌اي از درآمدهاي نفتي نروژ و مقايسه آن با ايران منتشر کرده است.

شماره 41 اين نشريه که در حوزه تخصصي نفت و انرژي منتشر مي شود در روي جلد خود، عکسي اختصاصي از ساختمان استات اويل، معتبر ترين شرکت نفتي نروژ با تيتر شيخ نشين اسکانديناوي منتشر کرده که گزارشي اختصاصي از خبرنگار اين نشريه در نروژ همراه با عکس‌هايي اختصاصي درباره درآمدهاي نفتي نروژ و نقش نفت در زندگي مردم اين کشور است.

اين پرونده حاوي مطالب جذاب ديگري هم در اين باره است. از جمله نروژ با پول نفت چه کرده که ما نتوانستيم، بيماري هلندي نروژ مصون و ايران مبتلا، درآمد ناخالص هر نروژي 20 برابر هر ايراني، يار شاطر اقتصاد نروژ بار خاطر اقتصاد ما، درآمدهاي ايراني و تجربه نروژي، نروژ پيشرو حتي در برچيدن تاسيسات دريايي، همراه با گفت‌و‌گوهايي با دکتر جمشيد پژويان و دکتر سميه مردانه درباره مقايسه بهره‌گيري ايران و نروژ از درآمدهاي نفتي، از ديگر مطالبي است که در اين پرونده منتشر شده است.

در اين شماره از نشريه عصر کيمياگري، مطالب ديگري هم منتشر شده است. ماليات به جاي نفت، فرار مالياتي پول نفت را مي بلعد، نياز اقتصاد به انرژي‌هاي نو نيازي بي بديل و ناگزير، سياست‌گذاري نفت و گاز در دوران پساتحريم، معادله نابرابر تورم و درآمدهاي نفتي، چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در دوران پساتحريم، اوپک امپراطور بدون لباس، همراه با کتابخانه نفت، تاريخ نفت، طنز نفتي، کميک استريپ نفتي و‌... از ديگر مطالب عصر کيمياگري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان