نسخه شماره 3837 - 1394/06/04 -

 بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي 3500 پروژه گازرساني 

سخنگوي شرکت ملي گاز ايران از بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي سه هزار و 500 پروژه گازرساني همزمان با هفته دولت خبر داد.به گزارش شرکت ملي گاز ايران، مجيد بوجارزاده مجموع اعتبارهاي اختصاص داده شده براي اجراي پروژه‌هاي فوق را بيش از 2 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: در هفته دولت 1515 پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد و عمليات اجرايي 1900 پروژه نيز آغاز خواهد شد. رئيس روابط عمومي‌شرکت ملي گاز ايران، با اشاره به اين که اين پروژه‌ها با هدف اجراي بند (ق) تبصره دو بودجه سال 1393 با هدف افزايش ضريب نفوذ گاز در بخشهاي شهري، روستايي و صنايع کشور برنامه ريزي و اجرايي شده است، تصريح کرد: در اين ايام 15 شهر با حدود 30 هزار خانوار به شبکه سراسري گاز متصل خواهند شد.بوجارزاده يادآور شد: عمليات گازرساني به 18 شهر با 27 هزار و 452 خانوار نيز در هفته دولت آغاز مي‌شود.وي درباره آغاز و بهره برداري از پروژه‌هاي گازرساني به روستاها نيز گفت: در اين ايام شاهد بهره برداري از پروژه گازرساني به 1141 روستا با بيش از 124 هزار خانوار و آغاز عمليات گازرساني به 1854 روستا با بيش از 187 هزار و 800 خانوار خواهيم بود.رئيس روابط عمومي‌شرکت ملي گاز ايران در ادامه از اتصال 307 واحد صنعتي عمده به شبکه سراسري گاز در هفته دولت خبر داد و گفت: امدواريم با گازرساني به اين صنايع شاهد کاهش مصرف سوختهاي مايع و افزايش رفاه عمومي‌در کشور باشيم.بوجارزاده با اشاره به افتتاح هشت جايگاه سي ان جي در کشور در هفته دولت، گفت: عمليات اجرايي گازرساني به هشت جايگاه ديگر نيز آغاز مي‌شود. وي درباره پروژه‌هاي گازرساني به مسکن مهر نيز تصريح کرد: 24 هزار و 842 واحد مسکن مهر در قالب 10 پروژه طي هفته دولت به شبکه سراسري گاز متصل و عمليات گازرساني به 1299 واحد ديگر نيز آغاز مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان