نسخه شماره 3827 - 1394/05/24 -

 اضافه برداشت 75 ميليارد مترمکعبي آب در دولت احمدي‌نژاد 

دبيرکل خانه کشاورز گفت: در دولت احمدي‌نژاد 75 ميليارد متر مکعب اضافه برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني داشتيم.به گزارش ايسنا،عيسي کلانتري در همايش کشاورزي استان کرمان با بيان اينکه در زمان تاسيس وزارت نيرو (سال 1345)، ميزان برآورد آب‌هاي تجديدپذير کشور در حدود 139 ميليارد متر مکعب در سال بود، اظهار کرد: تا زماني که مديريت آب دست مردم بود بيلان منفي نداشتيم؛ به‌گونه‌اي که در دولت ‌هاشمي‌ رفسنجاني جمع برداشت آب از منابع زيرزميني در کشور 11 ميليارد متر مکعب و در دولت خاتمي‌32 ميليارد متر مکعب بود اما در دولت احمدي‌نژاد 75 ميليارد متر مکعب اضافه برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني داشتيم.وي با بيان اينکه حدود 200 ميليارد متر مکعب از آبهاي کشور شيرين و بقيه آنها شور است، تصريح کرد: از اين مقدار، تاکنون 240 ميليارد متر مکعب مصرف شده است و ما به گونه‌اي با آب برخورد کرده ايم که گويا فرزندان ما متعلق به اين سرزمين نيستند.دبير کل خانه کشاورز با بيان اينکه نسل‌هاي آينده خود را از آب محروم خواهيم کرد، گفت: در 20 سال گذشته متوسط 18 درصد بارندگي‌هاي کشور کاهش يافته است. ضمن آنکه 62 درصد آب‌هاي‌ روان کشور نيز کاهش يافته و هيچکدام از سدهاي کشور در حدود 50 درصد ظرفيت خودشان نيز آب ندارند.کلانتري با بيان اينکه سد سيمره و زاينده رود اکنون خالي از آب هستند، افزود: وضعيت آبهاي زيرزميني کشور بدتر از وضعيت آب پشت سدهايمان هستند، ضمن آنکه آبهاي تجديد‌پذير زيرزميني کشور در حدود 47 ميليارد متر مکعب بود که اکنون به 33 ميليارد متر مکعب رسيده است اما برداشت ما از آبهاي زيرميني حدود 58 ميليارد متر مکعب است.وي با بيان اينکه هيچ کشوري در دنيا حق ندارد از آبهاي زيرزميني خود بيش از مقدار تزريق شده آن برداشت کند، تصريح کرد: هم اکنون 25 ميليارد مترمکعب اضافه برداشت آب در کشور داريم و همين برداشت بي‌رويه در مصرف آب باعث شده است که دشت مشهد بسوزد. ضمن آنکه دشت‌هاي کرمان، آذربايجان اصفهان، يزد و شيراز نيز شرايط بد آبي دارند. دبير کل خانه کشاورز با بيان اينکه وقتي صحبت از کشاورزي مي‌شود مساله آب فراموش مي‌شود، تاکيد کرد: حد کشاورزي را بايد با آب تعيين کند نه اينکه حد آب را کشاورزي تعيين کند و معتقديم ما نسلي بوديم که بيشترين خيانت را به نسل‌هاي آينده خود در طول 7000 سال قدمت اين سرزمين کرده‌ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان