نسخه شماره 3820 - 1394/05/14 -

 راه‌اندازي مراکز تخصصي توانبخشي  

رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: سياست جديد بهزيستي راه‌اندازي مراکز تخصصي توانبخشي است. به گزارش مهر، انوشيروان محسني بندپي، ظهر سه‌شنبه، در اداره کل بهزيستي گلستان گفت: سياست جديد سازمان بهزيستي در حوزه توانبخشي، راه‌اندازي مراکز تخصصي توانبخشي نظير مراکز آلزايمر و مراقبت موقت از بيماران اوتيسم و تغيير تشکيلات حوزه توانبخشي بر اساس معلول محوري است. محسني بندپي با بيان اينکه هر گروه از معلولين ضايعات نخاعي و نابينايان صاحب متولي خواهند شد افزود: تعيين نوع و شدت معلوليت و صدور کارت هوشمند براساس طبقه‌بندي بين‌المللي عملکرد ICF که يک شاخص بين‌المللي و معتبر در تعيين وضعيت معلولين از نظر نوع و شدت معلوليت است، مهم ترين برنامه سازمان بهزيستي در حوزه توانبخشي محسوب مي‌شوند. وي تصريح کرد: باتوجه به افزايش هزينه‌هاي تمام شده در مراکز نگهداري طرف قرارداد با سازمان بهزيستي مقرر شد که از مهرماه سال 94 مراکز نگهداري شبانه‌روزي 20 درصد افزايش و مراکز نگهداري روزانه نيز 25 درصد افزايش يابد. وي يادآور شد: باتوجه به تاکيد رئيس‌جمهور مبني بر اينکه هيچ معلول و ناتواني نبايد از وسايل کمک تجهيزاتي و کمک توانبخشي محروم باشد، سازمان بهزيستي کشور اولويت بهره‌مندي و برخورداري اين گروه از جامعه هدف را در استان‌هاي کم برخوردار قرار داده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان