نسخه شماره 3809 - 1394/05/01 -

 عضو کميسيون عمران مجلس تأکيد کرد:
 فرسودگي ناوگان اتوبوسراني باعث کاهش استقبال مردم مي‌شود 

يک عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اين که وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي يکي از شاخص‌هاي اصلي براي ارزيابي توسعه در هر کشور محسوب مي‌شود که بايد نگاه ويژه‌اي نسبت به آن داشت، گفت: مشکل اصلي حمل و نقل عمومي، مسأله زيرساخت‌هاي موجود و ظرفيت فضاي شهر و معابر شهري است که متناسب با اين ميزان خودرو، طراحي و ساخته نشده است.

نبي‌الله احمدي افزود: به عنوان مثال طراحي شهر تهران مانع از آن است که خطوط اتوبوسراني تندرو در مسيرهاي مختلف آن ايجاد شود و به همين جهت مردم ناگزير به استفاده از وسايل نقليه شخصي مي‌شوند.

وي با اشاره به اهميت توجه به کيفيت خودروهايي که در ناوگان حمل و نقل عمومي به کار گرفته مي‌شوند، اظهار کرد: وضعيت کيفي وسايل نقليه همگاني از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است تا با جلب رضايت عمومي بتوانند شهروندان را به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي تشويق نمايند. نماينده مردم داراب و زرين دشت در مجلس شوراي اسلامي در پايان با تأکيد بر اين که عدم کيفيت و نا مناسب بودن خودروهاي حمل و نقل عمومي مردم را به سمت استفاده از خودروهاي شخصي سوق مي‌دهد، خاطرنشان کرد: با ادامه روند فرسودگي ناوگان اتوبوسراني، استقبال از اين وسيله نقليه عمومي به تدريج کاهش خواهد يافت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان