نسخه شماره 3799 - 1394/04/16 -

 آيا نان‌هاي صنعتي جوش‌شيرين و جوهرقند دارند؟ 

دبير انجمن نان‌هاي ماشيني و صنعتي گفت: با توجه به خطرناک بودن مصرف جوهرقند، اين ماده نبايد در پخت نان استفاده شود و اگر نان اصولي پخته شود نيازي به استفاده از جوش شيرين و جوهر قند نيست.

عليرضا مروت‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه جوهر قند ماده‌ جايگزين جوش شيرين در پخت نان است، اظهار کرد: در بخش نان‌هاي صنعتي در صورتي که نان حجيم و غيرحجيم اصولي توليد شود نيازي به استفاده از جوش شيرين نيست و شايد عنوان «بدون جوش شيرين» روي بسته‌بندي نان‌هاي فانتزي جنبه تبليغاتي دارد، اما در بخش توليد نان‌هاي سنتي نياز به فرهنگسازي توسط دولت است، چراکه شايد نانوايان اطلاعي از مضرات جوهر قند نداشته باشند.

وي با تاکيد بر اين‌که ضرر جوهر قند به کرات بيش از جوش شيرين است، گفت: جوهر قند زماني براي سفيد‌ کردن قند استفاده مي‌‌شد اما مدت‌هاست که استفاده از آن ممنوع شده است، چراکه ماده بسيار خطرناکي محسوب مي‌شود. شايد نانواهايي که از اين ماده استفاده مي‌کنند اطلاعي از زيان آن ندارند و تنها به اين مي‌انديشند که استفاده از جوهر قند باعث بهبود کيفيت نان و کاهش مدت زمان توليد مي‌شود.

عضو هيات مديره کانون صنايع غذايي با اشاره به اين‌که تاکنون مشاهده نشده که در توليد نان‌هاي حجيم و غيرحجيم از جوهر قند استفاده شود، اظهار کرد: با اين وجود، دامنه توليد اين نان بسيار گسترده است و در نهايت در حوزه توليد نان‌هاي صنعتي و سنتي سازمان استاندارد است که اطلاعات جامعي دارد.

وي در مورد سلامت نان‌هاي حجيم و غيرحجيم اظهار کرد: يکسري از واحد‌ها زير نظر اداره بهداشت و سازمان استاندارد فعاليت مي‌کنند و توليد با نظارت مسئول فني صورت مي‌گيرد، لذا نان‌هايي که داراي برند هستند از کيفيت بهتري برخوردارند.

دبير انجمن نان‌هاي ماشيني و صنعتي با اشاره به اين‌که در حال حاضر تعداد برندهايي که نان را به صورت اصولي و درست توليد و عرضه مي‌کنند، انگشت‌شمارند، گفت: تخلفاتي همچون بکارگيري جوهر قند در نان در اين کارخانه‌ها که زير نظر وزارت بهداشت به صورت انبوه توليد دارند معمولا صورت نمي‌گيرد. دبير انجمن نان‌هاي ماشيني و صنعتي با اشاره به اين‌که نان‌هاي حجيم و غيرحجيم با حرارت غيرمستقيم پخته مي‌شوند، گفت:‌ در اين نوع نان حتما تخمير بايد صورت گيرد در حالي که مشاهده مي‌شود امروزه براي پخت نان سنتي به جاي تخمير کامل از جوش شيرين استفاده مي‌ شود تا خمير عمل آيد.

مروت‌پور اظهار کرد: 45 درصد از بيماري‌هاي گوارشي مربوط به استفاده از نان‌هاي غيراستاندارد است؛ به گونه‌اي که در پخت نان از موادي چون جوش شيرين و غيره استفاده مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان